Tìm kiếm
Nuôi Ong lấy mật dưới tán rừng, hướng đi mới trong phát triển kinh tế của các xã vùng núi huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 13/08/2015

Nuôi ong lấy mật tại xã Phong Mỹ được triển khai từ tháng 5/2014, sau 01 năm thực hiện đã cho thu 5.767 lít mật, bình quân 01 hộ thu được 1.152 lít mật. Ngoài nguồn thu từ mật, các hộ còn có thêm nguồn thu từ việc tách đàn, tạo đàn mới (bình quân 1 hộ tách thêm được 45 đàn). Ngoài số lượng đàn ong mà mô hình hỗ trợ và tách thêm, các hộ còn chủ động mua thêm đàn mới (mỗi hộ mua thêm từ 40-49 đàn), nâng tổng số đàn ong hiện tại lên 469 đàn (mô hình hỗ trợ chỉ 75 đàn). Qua phân tích cho thấy, sau khi trừ chi phí (bao gồm cả công lao động) bình quân một hộ cho lợi nhuận trên 67.000.000 đồng, tương đương 5.500.000 đồng- 6.000.000 đồng/tháng. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế khá cao cho người nông dân.

Phong Mỹ là một trong những xã có diện tích cây lâm nghiệp lớn, đặc biệt là diện tích tràm và cao su, nguồn phấn hoa và mật tự nhiên khá phong phú. Với mục đích đa dạng hóa các đối tượng vật nuôi, giúp khai thác tốt tiềm năng, lợi thế từ thiên nhiên sẵn có trên địa bàn xã đem lại hiệu quả kinh tế cho người dân, năm 2014, 2015, UBND huyện đã phê duyệt mô hình và triển khai nhân rộng nuôi ong lấy mật tại xã Phong Mỹ.

          I. Kết quả thực hiện năm 2014:

          1. Giống ong đưa vào nuôi: Giống ong Italia

          2. Quy mô thực hiện: 05 hộ/75 đàn.

          3. Kết quả đạt được:

          a) Sản lượng mật thu được:

          Sau 01 năm thực hiện mô hình, tổng sản lượng mật thu được/05 hộ tham gia là: 5.762 lít mật, bình quân 01 hộ thu được 1.152 lít mật. Cụ thể như sau:

 

Bảng sản lượng mật thu được/ 05 hộ

 

 

 

STT

 

 

Họ và tên

Sản lượng mật (lít)

 

 

Tổng

Năm 2014

(thu từ tháng 5 đến tháng 9/2014)

Năm 2015

(từ tháng 1 đến tháng 5/2015)

1

Nguyễn Ngọc Phong

557

943

1.500

2

Hoàng Tý

506

694

1.200

3

Trần Văn Lành

495

547

1.042

4

Trần Văn Nhật Lâm

510

610

1.120

5

Trần Minh Tâm

325

575

900

Tổng

2.393

3.369

5.762

 

          b) Số lượng đàn ong tăng thêm:

Ngoài sản lượng mật thu được, các hộ còn có thêm nguồn thu từ việc tách đàn, tạo đàn mới, cụ thể các hộ tách thêm từ 35-66 đàn, tính bình quân mỗi hộ tách được 45 đàn ong/ năm. Ngoài ra, do nhận thấy hiệu quả kinh tế từ mô hình mang lại, ngoài số lượng đàn ong mô hình hỗ trợ và tách thêm, các hộ còn chủ động mua thêm đàn (mỗi hộ mua thêm từ 40-49 đàn), nâng tổng số đàn ong hiện tại lên 469 đàn (mô hình hỗ trợ chỉ 75 đàn). Cụ thể như sau:

 

Bảng đánh giá số lượng đàn ong tăng thêm/05 hộ

 

 

STT

 

Họ và tên

Số lượng (đàn ong)

 

Tổng

Mô hình hỗ trợ

Tự tách thêm

Mua thêm

1

Nguyễn Ngọc Phong

15

66

49

130

2

Hoàng Tý

15

40

40

95

3

Trần Văn Lành

15

35

40

90

4

Trần Văn Nhật Lâm

15

35

40

90

5

Trần Minh Tâm

15

49

0

64

Tổng

75

225

169

469

         

4. Hiệu quả kinh tế:

Sau một năm triển khai mô hình, 01 hộ ban đầu nuôi 15 thùng ong, bình quân thu được 1.152 kg mật, với giá bán 40.000 đồng/kg cho thu khoảng 46.000.000 đồng, ngoài ra hộ còn có nguồn thu từ việc tách đàn, tạo đàn mới (45 đàn/hộ), giá khoảng 1.500.000 đồng/ đàn. Vậy tổng kinh phí thu được là 91.080.000 đồng, sau khi trừ chi phí (bao gồm cả công lao động) cho lợi nhuận trên 67.000.000 đồng, tương đương 5.500.000 đồng- 6.000.000 đồng/ tháng. Đây là mô hình mang lại hiệu quả kinh tế  khá cao cho người nông dân.

          II. Tình hình triển khai nhân rộng năm 2015:

Quá trình triển khai thực hiện mô hình nuôi ong năm 2014 cho thấy, giống ong Ý được đưa vào nuôi quy mô hộ gia đình tại xã Phong Mỹ có khả năng sinh trưởng và phát triển tốt, phù hợp với điều kiện tự nhiên, tiềm năng, lợi thế sẵn có trên địa bàn xã. Giống ong Ý cho sản lượng mật cao, có sức chống chịu tốt, ít nhiễm bệnh.

Mô hình nuôi ong lấy mật triển khai trên địa bàn xã Phong Mỹ phù hợp với nhu cầu, nguyện vọng của người dân, góp phần nâng cao thu nhập, tạo ra một nghề mới có hiệu quả kinh tế cao.

Từ hiệu quả kinh tế mang lại của mô hình nuôi ong năm 2014, năm 2015, UBND huyện đã phê duyệt triển khai nhân rộng tại xã Phong Mỹ, trong đó: thôn Tân Mỹ có 05 hộ tham gia, thôn Đông Thái có 03 hộ tham gia; với tổng số đàn ong đưa vào nuôi 100 đàn. Sản lượng mật thu được 150 kg. Tiếp tục hướng dẫn các hộ chăm sóc và thu hoạch mật theo quy trình./.

Trạm Khuyến nông-lâm-ngư huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.498.326
Hiện tại 217 khách