Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Trạm Khuyến nông - Lâm - Ngư
Ngày cập nhật 05/01/2015

  TRẠM KHUYẾN NÔNG- LÂM - NGƯ

+Địa chỉ: Thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
+Điện thoại: 054. 
+Fax: 054.
+Email: knln.phongdien@thuathienhue.gov.vn

 

 

*Lãnh đạo :

 

Điều 1. Vị trí, chức năng Trạm Khuyến nông - lâm - ngư huyện Phong Điền
1. Trạm Khuyến nông - lâm - ngư huyện Phong Điền (gọi tắt là Trạm khuyến Nông - lâm - ngư) thực hiện các chức năng sự nghiệp: khoa học, chuyển giao, phổ biến những tiến bộ khoa học kỹ thuật, những kinh nghiệm điển hình tiên tiến đến tận người sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả trong sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; bồi dưỡng và phát triển kỹ năng, kiến thức quản lý kinh tế, cung cấp các thông tin về thị trường, giá cả của những loại hàng nông, lâm, ngư cho nông dân, ngư dân và tổ chức thực hiện các hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp trên địa bàn Huyện.
2. Trạm Khuyến nông - lâm - ngư là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền; có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân Huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm khuyến nông - lâm - ngư Tỉnh và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Trạm Khuyến nông - lâm - ngư
1. Xây dựng và hướng dẫn thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông, lâm, ngư trong từng tiểu vùng sinh thái, từng lĩnh vực kinh tế trên địa bàn Huyện.
2. Phổ biến và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về nông, lâm, ngư và những kinh nghiệm điển hình sản xuất cho nông dân, ngư dân.
3. Tham gia xây dựng và phổ biến cho nông dân, ngư dân thực hiện các quy trình kỹ thuật thâm canh cây trồng, vật nuôi, thủy sản.
4. Gửi đi đào tạo và tổ chức bồi dưỡng kiến thức, tập huấn kỹ thuật quản lý kinh tế, rèn luyện tay nghề cho khuyến nông, lâm, ngư viên cơ sở; cung cấp cho nông dân, ngư dân các thông tin thị trường, giá cả về nông, lâm, thủy sản.
5. Tổ chức và chỉ đạo thực hiện việc theo dõi, phát hiện, chẩn đoán, xác định bệnh của động vật, thực vật; thông báo kịp thời tình hình dịch bệnh, tham gia đề xuất các chủ trương, biện pháp phòng, chống, ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch bệnh trên địa bàn Huyện.
6. Thực hiện các dịch vụ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi phục vụ cho nông dân trên địa bàn Huyện.
7. Tổ chức tham quan, học tập các điển hình sản xuất tiên tiến; xây dựng các mô hình trình diễn kỹ thuật nông, lâm, ngư nghiệp cho nông dân, ngư dân.
8. Tham gia xây dựng và quản lý mạng lưới khuyến nông, lâm, ngư viên cơ sở.
9. Xây dựng Câu lạc bộ nông dân sản xuất giỏi hoặc nhóm hộ nông dân, ngư dân cùng sở thích.
10. Tổng kết đánh giá việc thực hiện các chương trình, dự án, kế hoạch khuyến nông, lâm, ngư ở Huyện.
11. Phối hợp chặt chẽ với Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Huyện, các xã, thị trấn và Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư Tỉnh để quản lý, chỉ đạo công tác nông, lâm, ngư trên địa bàn huyện có hiệu quả.
12. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hoạt động của Trạm, tình hình sản xuất, mùa vụ, dịch bệnh trên địa bàn theo quy định và yêu cầu của cơ quan, đơn vị có thẩm quyền.
13. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính được giao cho Trạm theo quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền.
14. Thực hiện một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện và Trung tâm Khuyến nông - lâm - ngư Tỉnh.
Điều 3. Cơ cấu tổ chức và biên chế của Trạm Khuyến nông - lâm - ngư
1. Cơ cấu tổ chức của Trạm Khuyến nông - lâm - ngư gồm lãnh đạo và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ:
a) Lãnh đạo Trạm Khuyến nông - lâm - ngư gồm Trạm trưởng và Phó Trạm trưởng;
b) Viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của Trạm được bố trí tương ứng với nhiệm vụ được giao.
2. Số lượng Phó Trạm trưởng và viên chức chuyên môn, nghiệp vụ của của Trạm Khuyến nông - lâm - ngư được xác định trên cơ sở căn cứ vào khối lượng, tính chất, đặc điểm cụ thể công tác khuyến nông - lâm - ngư của Huyện; do Chủ tịch Ủy ban nhân dân Huyện quyết định trong tổng biên chế sự nghiệp của Huyện.
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.530 khách