Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Xã Điền Hải
Ngày cập nhật 05/01/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐIỀN HẢI
+Địa chỉ: xã Điền Hương, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
+Điện thoại: 054.3553314    +Fax: 054.
+Email: dienhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn

- Dân số: 5.015 người (năm 2009).
- Tổng diện tích: 1.278 ha
- Loại đơn vị hành chính: Loại II
- Vị trí địa lý:
+ Phía Đông giáp xã Phong Hải.
+ Phía Tây giáp phá Tam Giang.
+ Phía Nam giáp phá Tam Giang và huyện Quảng Điền.
+ Phía Bắc giáp xã Điền Hoà và xã Phong Hải.

 

DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ ĐIỀN HẢI

STT

Họ và tên

Chức vụ

SĐT

1

Cao Huy Mẫn

Bí thư Đảng ủy xã

01288.524.090

2

Cao Thị Vân

UVTV trực Đảng

01665.707.322

3

Hoàng Văn Lãm

PBT-Chủ tịch HĐND xã

0988.491.152

4

Cao Huy Lâu

Chủ tịch UBMTTQVN xã

01225.419.529

5

Nguyễn Xuân Công

Chủ tịch UBND xã

0913.054.211

6

Hoàng Văn Thanh

Phó Chủ tịch UBND xã

0977.379.411

7

Cao Văn Tuấn

Bí thư Đoàn TN

0905.818.764

8

Hoàng Thị Mỹ Nhung

Chủ tịch Hội LHPN

01695.398.928

9

Cao Huy Bửu

Chủ tịch Hội ND

0988.134.921

10

Nguyễn Xuân Hùng

Chủ tịch Hội CCB

0985.159.114

11

Hoàng Nhất Linh

Chỉ huy trưởng BCH QS

0976.233.552

12

Cao Ngọc Lơ

Công chức VP-TK xã

01646.731.477

13

Đoàn Văn Hà

Công chức VP-TK xã

0976.979.559

14

Cao Hữu Lâu

Công chức ĐC-MT xã

01225.419.527

15

Cao Ngọc Dũng

Công chức TC-KT xã

0944.342.406

16

Lê Thị Thanh

Công chức TC-KT xã

0905.713.756

17

Cao Ngọc Hiệu

Công chức TP-HT xã

01232.469.310

18

Cao Thị Huyền Trang

Công chức TP-HT xã

01633.551.563

19

Nguyễn Thị Hằng

Công chức VH-XH xã

01658.306.901

20

Hồ Ngọc Thủy

Công chức VH-XH xã

0973.227.368

21

Phan Thị Xuân Thi

Cán bộ Văn thư

01223.560.732

 

VP HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.515 khách