Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Xã Phong Sơn
Ngày cập nhật 05/01/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ PHONG SƠN
+Địa chỉ: xã Phong Sơn, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
+Điện thoại: 054.3553105    
+Fax: 054.
+Email: 
phongson.phongdien@thuathienhue.gov.vn

Dân số: 8.825 người (năm 2009).
- Tổng diện tích: 11.530 ha
- Loại đơn vị hành chính: Loại I
- Vị trí địa lý:
+ Phía Đông, Đông Nam giáp huyện Hương Trà.
+ Phía Tây giáp xã Phong Xuân.
+ Phía Nam giáp huyện A Lưới
+ Phía Bắc giáp xã Phong Xuân, Phong An.
 
VP HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.675 khách