Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Công bố xếp hạng chỉ số CCHC năm 2015 của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 03/08/2016

Sáng ngày 28/7/2016, tại thành phố Huế, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2015 của các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh, các đồng chí là đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các ban Đảng; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; lãnh đạo UBND cấp huyện, Phòng Nội vụ cấp huyện; cán bộ, công chức chuyên trách cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương và phóng viên các cơ quan tuyên truyền, cơ quan truyền hình, báo chí trên địa bàn đến dự và đưa tin.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Nội vụ nhấn mạnh: Thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 402/QĐ-UBND về quy định đánh giá, xếp loại công tác CCHC (PAR INDEX) của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Sau khi công bố  PAR INDEX của năm 2014 bước đầu đã tạo ra sự thay đổi tích cực trong nhận thức, chỉ đạo điều hành cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương. Năm 2016, UBND tỉnh tiếp tục giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tiến hành tổ chức, triển khai thực hiện việc đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính năm 2015: Qua quá trình triển khai nghiêm túc, dân chủ, có sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ đã hoàn thành và báo cáo kết quả PAR INDEX năm 2015.

Có thể thấy rằng, thông qua việc xác định chỉ số cải cách hành chính hàng năm đã phát huy được vai trò quan trọng, đem lại những tín hiệu tích cực trong việc đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả triển khai cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, từng bước tạo ra sự công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan hành chính, nâng cao trách nhiệm của các đơn vị, địa phương đối với công tác cải cách hành chính.

Báo cáo kết quả đánh giá, xếp loại công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2015 đã cho thấy, ở sở có 21 đơn vị thực hiện đánh giá, xếp loại. Ở cấp huyện, đã xác định chỉ số của 09 địa phương. Việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần để xác định PAR INDEX được xây dựng thành 02 bộ tiêu chí khác nhau theo đặc thù của các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố.

Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh gồm 02 lĩnh vực, 12 tiêu chí và 69 tiêu chí thành phần. Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC tại UBND các huyện, thị xã, thành phố gồm 02 lĩnh vực, 12 tiêu chí và 72 tiêu chí thành phần. Tổng số điểm đánh giá là 100 điểm.

Việc đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần được thực hiện theo trình tự sau:  Tự đánh giá, chấm điểm của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng thẩm định chấm điểm số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Sau đó Hội đồng thẩm định điểm số của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố với sự giải trình của tổ chuyên viên giúp việc, để trình UBND tỉnh quyết định.

Đến tháng 01/2016, đã có 21/21 cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và 09/09 đơn vị cấp huyện đã gửi báo cáo và kèm tài liệu kiểm chứng. Sau khi nhận được báo cáo tự đánh giá, kèm theo tài liệu kiểm chứng của các đơn vị, địa phương, Sở Nội vụ đã tiến hành đối chiếu giữa báo cáo tự chấm điểm với tài liệu kiểm chứng kèm theo để đề nghị bổ sung tài liệu kiểm chứng và báo cáo giải trình để xác định rõ kết quả CCHC của từng cơ quan, đơn vị. Thực tế cho thấy, mặc dù là năm thứ 2 triển khai việc đánh giá, xếp loại; tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị, địa phương vẫn còn khá lúng túng trong triển khai thực hiện việc tự đánh giá chấm điểm cũng như nộp tài liệu kiểm chứng. Đặc biệt một số đơn vị mặc dù được nhắc nhở, đôn đốc nhiều lần nhưng vẫn cố tình chậm trễ trong triển khai công tác tổ chức tự đánh giá, chấm điểm, tài liệu kiểm chứng còn khá sơ sài dẫn đến điểm số còn thấp.

Việc thẩm định nhằm rà soát lại kết quả tự đánh giá của của các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng trong đánh giá, chấm điểm các tiêu chí, tiêu chí thành phần.  Bên cạnh thẩm định theo các tài liệu kiểm chứng, Hội đồng thẩm định và Tổ Chuyên viên giúp việc còn sử dụng các thông tin, dữ liệu thống kê, theo dõi của các đơn vị được UBND tỉnh giao chủ trì các nhiệm vụ CCHC để hỗ trợ cho việc chấm điểm, thẩm định. Nhờ đó, các kết quả tự đánh giá của các đơn vị, địa phương được rà soát kỹ lưỡng với các văn bản xác thực, hợp lý, bảo đảm kết quả đánh giá từng tiêu chí, tiêu chí thành phần được chính xác, công bằng.

Kết quả đánh giá, xếp loại được tính trên tỷ lệ phần trăm giữ tổng số điểm đạt được và tổng số nhiệm vụ được giao. Điểm bình quân chung của 21 sở, ban, ngành cấp tỉnh theo Bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại công tác CCHC năm 2015 là hoàn thành 57,22% tổng số điểm có nhiệm vụ được giao. Sở Tư pháp đạt điểm số cao nhất với 71,65/96 điểm (tương ứng 76,64% tổng số điểm có nhiệm vụ được giao).

Có 06/21 sở, ban, ngành đạt được trên 65% số điểm, xếp vào nhóm khá, chiếm tỷ lệ 23,8% trong tổng số sở, ban, ngành cấp tỉnh, gồm các Sở: Tư pháp, Khoa học và Công nghệ, Nội vụ, Giáo dục và Đào tạo, Tài chính.

Có 10/21 sở, ban, ngành đạt được từ 50% đến 65% số điểm, xếp vào nhóm trung bình, chiếm tỷ lệ 47,6%.

Có 06/21 sở, ban, ngành đạt dưới 50% số điểm, xếp vào nhóm thấp, chiếm tỷ lệ 28,5%.

Điểm trung bình đạt được của 9 địa phương cấp huyện là hoàn thành 64,282% tổng số điểm có nhiệm vụ được giao. UBND huyện Phú Lộc dẫn đầu với 72,8/95 điểm (tương ứng 76,63% tổng số điểm có nhiệm vụ được giao).

Có 03/8 huyện, thị xã đạt được từ 65% đến 70% số điểm, xếp vào nhóm khá, chiếm tỷ lệ 33,3% trong tổng số các địa phương là huyện Phú Lộc, huyện Phong Điền, huyện Quảng Điền.

06 địa phương còn lại đạt được từ 50% đến 65% số điểm, xếp vào nhóm trung bình, chiếm tỷ lệ 66,7%. Không có đơn vị đạt điểm thấp

Qua đánh giá, xếp loại công tác CCHC 2015 cho thấy, đa số những đơn vị, địa phương đạt điểm cao là những đơn vị có đầy đủ tài liệu kiểm chứng, coi trọng công tác chỉ đạo, điều hành, nghiêm túc trong xây dựng các kế hoạch và có sự kiểm tra, báo cáo thống kê đầy đủ, có chất lượng về các nội dung CCHC.

Một số tồn tại, hạn chế mà các đơn vị, địa phương còn gặp phải trong quá trình triển khai xác định chỉ số CCHC là một số nơi thực hiện báo cáo, cung cấp tài liệu kiểm chứng còn chậm so với với thời gian quy định; việc bổ sung tài liệu và báo cáo giải trình chưa theo yêu cầu.  Công tác thống kê, tổng hợp, theo dõi của một số sở chuyên ngành chưa thường xuyên, đồng bộ nên còn hạn chế trong việc quyết định điểm số của một số tiêu chí; nhất là chưa thực hiện chấm điểm đối với các tiêu chí điểm cộng và điểm trừ tại bộ tiêu chí đánh giá, xếp loại.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà các đơn vị, địa phương đã đạt được trong công tác triển khai cải cách hành chính năm 2015 vừa qua. Lãnh đạo UBND tỉnh ghi nhận và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu đồng thời khẳng định, UBND tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, chỉnh sửa, hoàn thiện Chỉ số cải cách hành chính cấp sở, cấp huyện để thực sự trở thành công cụ đánh giá cải cách hành chính tại các đơn vị, địa phương một cách khách quan, thực chất và hiệu quả hơn, phục vụ cho các mục tiêu thăng hạng các chỉ số CCHC, chỉ số nâng cao năng lực cạnh tranh... của tỉnh.

Kết quả đánh giá, xếp loại CCHC các sở, ban, ngành cấp tỉnh:

Tên đơn vị

Điểm thẩm định (%)

Vị thứ năm 2015

Vị thứ năm 2014

Sở Tư pháp

74,64

1

2

Sở Khoa học và Công nghệ

69,36

2

3

Sở Nội vụ

68,58

3

1

Sở Tài chính

66,68

4

14

Sở Giáo dục và Đào tạo

66,13

5

9

Văn phòng UBND tỉnh

62,93

6

6

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

62,96

7

5

Sở Thông tin và Truyền thông

60,33

8

12

Sở Công thương 

58,75

9

4

Sở Xây dựng

58,27

10

10

Sở LĐ, TB và Xã hội

57,58

11

19

Sở Tài nguyên - Môi trường

57,03

12

18

Sở NN & PTNT

54,25

13

13

Sở Y tế

52,25

14

14

BQL các khu công nghiệp

50,41

15

15

BQL KKT Chân Mây-Lăng Cô

49,54

16

17

Sở Ngoại vụ

49,46

17

16

Sở VH, Thể thao và Du lịch

47,80

18

7

Sở Giao thông Vận tải

44,95

19

11

Thanh tra tỉnh

44,03

20

10

Ban Dân tộc

41,71

21

21

 

Kết quả đánh giá, xếp loại CCHC UBND cấp huyện:

Tên đơn vị

Điểm thẩm định (%)

Vị thứ năm 2015

Vị thứ năm 2014

UBND huyện Phú Lộc

74,64

1

1

UBND huyện Phong Điền

69,36

2

8

UBND huyện Quảng Điền

68,58

3

6

UBND huyện Nam Đông

66,68

4

5

UBND thị xã Hương Trà

66,13

5

7

UBND thành phố Huế

62,93

6

(không XH)

UBND huyện Phú Vang 

62,96

7

3

UBND thị xã Hương Thủy

60,33

8

3

UBND huyện A Lưới

58,75

9

2

 
https://snv.thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 7.850 khách