Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023
Ngày cập nhật 22/09/2023

Ngày 20/9/2023, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Kế hoạch số 321/KH-UBND “Phát triển hạ tầng số trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2023”  nhằm phát triển hạ tầng số đáp ứng yêu cầu thông tin liên lạc phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhu cầu thông tin liên lạc, giải trí của Nhân dân; Phát triển hạ tầng số (bao gồm hạ tầng viễn thông băng rộng, hạ tầng trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây, hạ tầng công nghệ số, nền tảng số có tính chất hạ tầng) băng rộng, siêu rộng, phổ cập, xanh, an toàn, bền vững, mở, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Hạ tầng số được phát triển nhanh, phát triển trước phục vụ phát triển Chính quyền số, kinh tế số, xã hội số của tỉnh.

Mục tiêu năm 2023. Đối với hạ tầng viễn thông băng rộng, phấn đấu đạt tỷ lệ thôn, bản được phủ băng rộng di động đạt 100%. Tỷ lệ thôn, bản được phủ băng rộng cố định (cáp quang FTTH) đạt 100%. Tỷ lệ dùng chung vị trí trạm BTS giữa các doanh nghiệp đạt 15%. Tỷ lệ dùng chung cột treo cáp đạt 90%.  Tỷ lệ dùng chung cống bể cáp đạt 45%. Tỷ lệ UBND cấp xã kết nối mạng truyền số liệu chuyên dùng đạt 100%. Đối với Sử dụng dịch vụ viễn thông, phấn đấu đạt Tỷ lệ thuê bao sử dụng điện thoại thông minh (SMP)/tổng thuê bao điện thoại di động đạt 80%. Tỷ lệ người sử dụng Internet đạt 90%. Tỷ lệ Hộ gia đình có truy nhập Internet băng rộng cáp quang đạt 85%. Tỷ lệ dân số trưởng thành có điện thoại thông minh đạt 90%. Tỷ lệ Hộ gia đình có truy nhập  Internet (bao gồm băng rộng cố định và băng rộng di động) đạt 90%... Đối với Hạ tầng điện toán đám mây, thí điểm triển khai điện toán đám mây phục vụ Chính phủ số. Đối với Hạ tầng công nghệ số, phấn đấu các ứng dụng Trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT) bước đầu thâm nhập vào nhiều lĩnh vực kinh tế và xã hội. Hệ sinh thái hạ tầng công nghệ IoT được hình thành. AI, IoT hỗ trợ hiệu quả cho chương trình chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế, phát triển kinh tế số, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hệ thống quản trị số địa phương và năng lực quản trị…

Để đạt những mục tiêu nói trên, Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ: Đẩy mạnh đầu tư vào các hạ tầng băng rộng; Phát triển hạ tầng điện toán đám mây; Chuyển đổi từ cung cấp dịch vụ viễn thông truyền thống sang cung cấp dịch vụ số, phát triển các nền tảng cung cấp hạ tầng như dịch vụ; Hạ tầng công nghệ số; Phát triển nền tảng số:

Theo đó, Kế hoạch cũng triển khai các giải pháp thực hiện đối với Thông tin, tuyên truyền; Hạ tầng số là hạ tầng thiết yếu; Thu hút nguồn lực đầu tư, phát triển hạ tầng số; Tạo đột phá về năng lực, mạng lưới; Nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ; Hợp tác trong nước và quốc tế; Giải quyết khó khăn về triển khai hạ tầng số.

thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.648.900
Hiện tại 3.321 khách