Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tập huấn sử dụng phần mềm dùng chung và Trang thông tin điều hành tác nghiệp
Ngày cập nhật 31/10/2022
Viên chức và người lao động đã tự mình cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu trên hệ thống sau khi tập huấn

     Văn phòng HĐND&UBND huyện Phong Điền và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện vừa phối hợp tổ chức tập huấn sử dụng phần mềm dùng chung và Trang thông tin điều hành tác nghiệp cho lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện.

 

     Phát biểu khai mạc, Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện Phong Điền Nguyễn Vũ đề nghị giảng viên và các học viên quán triệt tinh thần thực hiện nghiêm túc nội dung, kế hoạch tập huấn. Đồng thời phát huy tinh thần trao đổi cởi mở, chia sẻ và tích cực, chủ động áp dụng các kiến thức được cung cấp vào công tác thực tiễn tại đơn vị. Học viên phải nắm vững được các quy định; cách thức tổ chức triển khai công việc; tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả.

     Trong thời gian tập huấn, các giảng viên đã hướng dẫn sử dụng phần mềm cho người dùng đầy đủ các nội dung, như: Nghiệp vụ tiếp nhận, xử lý theo đúng quy trình tiếp nhận, xử lý văn bản đến và văn bản đi đối với phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành; tiếp nhận, xử lý ý kiến chỉ đạo, quản lý thông báo, nhắc việc đối với Trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp cho lãnh đạo, công chức, viên chức nhằm vận hành các phần mềm dùng chung, nhất là phần mềm Quản lý Văn bản và Điều hành, Trang thông tin điều hành tác nghiệp đa cấp để phục vụ việc gửi công văn đi/đến, quản lý hồ sơ tài liệu, trao đổi thông tin và điều hành tác nghiệp trực tuyến… liên thông giữa các cơ quan, tổ chức.

     Thông qua tập huấn, giúp nâng cao chất lượng nghiệp vụ của viên chức, người lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ; nâng cao việc ứng dụng công nghệ thông tin tại Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai. Đồng thời, xác định rõ nhiệm vụ cụ thể, thời gian thực hiện và trách nhiệm của mỗi cá nhân trong việc thực hiện công việc được giao. Sau tập huấn, các học viên đã tự mình cập nhật, vận hành cơ sở dữ liệu trên hệ thống.

 

 

Tiến Dũng (TT VH - TT& TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.321
Hiện tại 4.330 khách