Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kiểm tra hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022
Ngày cập nhật 25/10/2022
Toàn cảnh buổi làm việc

     Sáng ngày 25/10, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh Thừa Thiên Huế có buổi làm việc về hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2022 tại huyện Phong Điền. Tham dự buổi làm việc, có đồng chí Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, đồng chí Hoàng Văn Thái - UVTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng các đồng chí trong Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện.

 

     Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm 2022, hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn huyện Phong Điền đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn chủ động, tích cực xây dựng tham mưu và ban hành kế hoạch giai đoạn, hằng năm để triển khai thực hiện Luật Bình đẳng giới; UBND huyện đã ban hành trên 69 văn bản các loại để chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ tại địa phương; đã tổ chức 02 lớp tập huấn về nâng cao nhận thức, bồi dưỡng năng lực, kỹ năng phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho đội ngũ nữ đại biểu dân cử các cấp, nữ cán bộ quản lý, nữ lãnh đạo các cấp, nữ cán bộ thuộc diện quy hoạch, cán bộ làm công tác bình đẳng giới; thành viên Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ của huyện và các xã, thị trấn; đội ngũ cộng tác viên làm công tác bình đẳng giới; chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội ngày càng được nâng cao, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương; quá trình triển khai Luật Bình đẳng giới luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện; nhận thức về bình đẳng giới trong xã hội ngày càng chuyển biến tích cực, những định kiến về giới, đặc biệt là đối với giới nữ ngày càng giảm, vai trò của nữ giới trong gia đình và ngoài xã hội ngày càng được quan tâm và đánh giá cao; công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong thực hiện Luật Bình đẳng giới ngày càng hiệu quả, phụ nữ đã dần phát huy được vai trò nòng cốt trong việc xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; là lực lượng tham gia tích cực, có hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh,….

     Phát biểu kết luận, đồng chí Phan Minh Nguyệt - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ 9 tháng đầu năm 2022 của huyện Phong Điền. Đồng thời, đồng chí Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh nhấn mạnh: trong thời gian tới huyện Phong Điền cần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, trách nhiệm quản lý của chính quyền các cấp, trong việc nâng cao nhận thức đối với công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trong tình hình mới; đề cao vai trò, trách nhiệm của  người đứng đầu trong việc thực hiện các quy định về bình đẳng giới; thực hiện lồng ghép  các nội dung bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật và các chương trình,  chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 5 năm và hàng năm; phối hợp các ngành về kiểm tra việc thực hiện các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật; duy trì việc thực hiện hiệu quả cơ chế thông tin, báo cáo về công tác bình đẳng giới; huy động sự tham gia của các doanh nghiệp, tổ chức xã hội, người dân đóng góp nguồn lực trong thực hiện công tác bình đẳng giới nhằm tăng thêm nguồn lực đầu tư nhất là các mô hình, câu lạc bộ thúc đẩy bình đẳng giới,….

 

 

 

Khánh Trình (TT VH - TT & TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.047
Hiện tại 4.099 khách