Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022.
Ngày cập nhật 21/10/2022
Trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002 – 2022

Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) huyện Phong Điền vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác của Ban đại diện quý III năm 2022, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Thái, UV BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chủ trì hội nghị.

 

Trong quý III năm 2022, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND, UBND. Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện đã bám sát các Chỉ thị, Nghị định của Chính phủ, Nghị quyết của HĐQT-NHCSXH tỉnh, các văn bản chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, đồng thời đề ra các giải pháp quyết liệt, đồng bộ, chỉ đạo NHCSXH  huyện thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được HĐQT NHCSXH giao, góp phần quan trọng vào kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn toàn huyện.

Tham mưu UBND huyện tổ chức thành công Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 18/5/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về Tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2022 của Chính phủ trên địa bàn huyện.

Đến nay, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt 526.882 triệu đồng tăng 38.494 triệu đồng so với năm 2021. Doanh số cho vay từ đầu năm đến nay là 144.200 triệu đồng, với 3.460 lượt khách hàng được vay vốn. Doanh số thu nợ là 111.922 triệu đồng (bằng 77,6% doanh số cho vay). Tổng dư nợ thực hiện đến 30/9/2022 là 449.201 triệu đồng, tăng 32.262 triệu đồng (tăng 7,7%) so với đầu năm. Tổng số Tổ TK&VV là 286 tổ, trong đó: Tổ tốt là 275 Tổ, chiếm tỷ trọng 96,2%, Tổ khá là 11 Tổ, chiếm tỷ trọng 3,8%, không có tổ xếp loại trung bình, yếu. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về một số khó khăn vướng mắc cần thống nhất, tập trung chỉ đạo, tháo gỡ.

Tại hội nghị

Kết luận cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Thái, ủy viên BTV Huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện  - Trưởng Ban đại diện HĐQT NHCSXH huyện chỉ đạo các thành viên Ban đại diện  HĐQT NHCSXH, các ban ngành liên quan, UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 17-CT/TU về việc tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn. Bám sát các mục tiêu, Nghị quyết của HĐQT để tập trung chỉ đạo NHCSXH thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu huy động vốn, chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, UBND huyện đã công bố Quyết định và trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho các tập thể và cá nhân, đã có thành tích xuất sắc trong việc triển khai thực hiện tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2002 – 2022.

NHCSXH huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.164
Hiện tại 4.187 khách