Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Tăng cường các giải pháp thực hiện chuyển đổi số
Ngày cập nhật 17/10/2022
Người dân đến giao dịch tại Trung tâm Hành chính công huyện

Xác định chuyển đổi số là xu hướng tất yếu, là yêu cầu khách quan của sự phát triển. Từ nhận thức này, huyện Phong Điền đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn huyện thực hiện chuyển đổi số với nhiều giải pháp đồng bộ và hiệu quả, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ về phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng.

 

Với mục tiêu: Xây dựng, phát triển chính quyền số của huyện có mô hình hoạt động phù hợp, được vận hành an toàn, dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn, sử dụng nguồn lực tối ưu hơn, kiến tạo phát triển, dẫn dắt chuyển đổi số của tỉnh, giải quyết hiệu quả những vấn đề lớn trong phát triển và quản lý kinh tế - xã hội. Đồng thời tiếp tục đầu tư, nâng cấp, tái cấu trúc hạ tầng CNTT, chuyển đổi hạ tầng CNTT thành hạ tầng số, phát triển nền tảng số để phục vụ kết nối, quản lý các nguồn lực, dữ liệu của cơ quan nhà nước một cách an toàn, linh hoạt, ổn định, hiệu quả. Huyện đã tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, Chính quyền, người đứng đầu chịu trách nhiệm trực tiếp về phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tại cơ quan, đơn vị mình. Rà soát, ban hành kịp thời các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn triển khai, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, phát triển Chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn huyện. Xây dựng và ban hành các cơ chế, chính sách khuyến khích, hỗ trợ cán bộ chuyên trách CNTT trong các cơ quan nhà nước; Duy trì, cập nhật kiến trúc Chính quyền điện tử, Chính quyền số của tỉnh phù hợp với Kiến trúc Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Từ đầu năm 2022 đến nay, huyện Phong Điền  đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh việc thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn với mục tiêu đạt hiệu quả cao nhất. Trong đó, UBND huyện đã tổ chức các hội nghị về nội dung chuyển đổi số; tổ chức tập huấn về chuyển đổi số cho tổ công nghệ số cộng đồng các xã, thị trấn.

Các cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở đã tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về chuyển đổi số như: sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, đăng ký sử dụng tài khoản điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt...; phối hợp với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ tổ chức tập huấn, hướng dẫn người dân cài đặt sử dụng các ví điện tử, mở tài khoản ngân hàng phục vụ thanh toán không dùng tiền mặt trong giao dịch.

Đảm bảo 100% thủ tục hành chính (TTHC) theo quy định của UBND tỉnh được tiếp nhận theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đảm bảo tính đồng bộ giữa số lượng hồ sơ TTHC được tiếp nhận, trả kết quả nhập vào Phần mềm dịch vụ công với số lượng hồ sơ thực tế và được cập nhật thông tin hồ sơ giải quyết TTHC trên Hệ thống Một cửa điện tử . Số lượng hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết tại Trung tâm Hành chính công huyện là 13.106 hồ sơ, tại UBND các xã, thị trấn là 9.917 hồ sơ (tính đến ngày 15/10/2022).  Gửi nhận văn bản điện tử: 100% các cơ quan nhà nước của tỉnh đã thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử tích hợp chữ ký số thay thế hoàn toàn văn bản giấy (trừ văn bản mật theo quy định). Tính đến tháng 15/10/2022, UBND huyện nhận  17748 văn bản điện tử gửi đến, ban hành 15018  văn bản điện tử đi được phát hành trên hệ thống quản lý văn bản và điều hành.  Duy trì có hiệu quả Cổng thông tin điện tử huyện, xã để cung cấp các văn bản chỉ đạo điều hành, thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến đáp ứng nhu cầu phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian tới, huyện Phong Điền tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn huyện. Đồng thời, tăng cường thực hiện chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh bằng việc đăng ký và thực hiện các mô hình phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị.

Văn phòng HĐND-UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.304
Hiện tại 4.317 khách