Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 11/12/2021

Ngày 10/12/2021, đồng chí Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 6986/QĐ-UBND về ban hành Danh mục cơ sở dữ liệu huyện Phong Điền, theo đó UBND huyện giao

1.Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh để kết nối, chia sẻ dữ liệu, khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu của huyện.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân huyện kịp thời điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu của huyện theo nhu cầu ứng dụng công nghệ thông tin của từng giai đoạn phát triển Chính quyền điện tử tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Tổ chức hướng dẫn các cơ quan liên quan thực hiện các yêu cầu kỹ thuật về kết nối, chia sẻ dữ liệu với các hệ thống cơ sở dữ liệu của tỉnh đảm bảo đồng bộ và an toàn thông tin.

2. Các cơ quan có sử dụng hệ thống thông tin thuộc Danh mục cơ sở dữ liệu:

-  Sử dụng hệ thống thông tin bảo đảm việc tiếp cận, trao đổi, cung cấp thông tin, dữ liệu được thông suốt, kịp thời; đáp ứng các yêu cầu về an toàn, an ninh thông tin.

- Chủ trì rà soát các cơ sở dữ liệu đảm bảo phù hợp với quy định về các cơ sở dữ  liệu thuộc thẩm quyền quản lý của đơn vị; đề xuất nội dung cập nhật, điều chỉnh, bổ sung Danh mục cơ sở dữ liệu (CSDL) của huyện và gửi Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện tổng hợp.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.650.488
Hiện tại 4.481 khách