Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 16/11/2021

Theo Quyết định số 2810/QĐ-UBND, ngày 04/11/2021, Ban Chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử, Chuyển đổi số và đô thị thông minh tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ được đổi tên thành Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Thừa Thiên Huế do ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trường ban; Ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban thường trực; Phó Trưởng ban là Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cùng 22 thành viên khác là lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quyết định còn thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo (Tổ công tác) đặt tại Sở Thông tin và Truyền thông do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Tổ trưởng và các Tổ phó gồm Phó Giám đốc các Sở: Thông tin và Truyền thông, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Xây dựng, Tài chính, Uỷ ban nhân dân thành phố Huế.

Tổ giúp việc đại diện lãnh đạo cấp phòng của các Sở bao gồm: Công an tỉnh; Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Sở Khoa học và Công nghệ; Sở Tài chính; Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Nội vụ; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Y tế; Sở Công Thương; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Tư pháp; Sở Văn hóa và Thể thao; Sở Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế; Uỷ ban nhân dân thành phố Huế;

Sở Thông tin và Truyền thông làm nhiệm vụ thường trực của Tổ công tác; đảm bảo các điều kiện cần thiết cho hoạt động của Ban chỉ đạo và Tổ công tác.

https://stttt.thuathienhue.gov.vn/
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.649.872
Hiện tại 4.024 khách