Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ngày 07/9/2020
Ngày cập nhật 08/09/2020

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh đã chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến định kỳ Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh. Tham dự cuộc họp có các Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Sau khi nghe các sở, ngành, địa phương báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, ý kiến tham gia phát biểu của các Thành viên Ban chỉ đạo COVID-19 tỉnh, các đơn vị tham gia dự họp, đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh kết luận một số nội dung sau:

1. Hoan nghênh các cơ quan, đơn vị, địa phương, các lực lượng đã triển khai quyết liệt, các ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn tỉnh trong hơn một tháng qua. Với sự nỗ lực của các cấp các ngành, các lực lượng trên địa bàn tỉnh, đến nay, Thừa Thiên Huế vẫn chưa ghi nhận ca mắc Covid-19.

Tuy nhiên, tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, các địa phương Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương (chưa qua 28 ngày không có bệnh nhân mắc Covid-19), nguy cơ lây nhiễm từ bên ngoài vào Thừa Thiên Huế luôn tiềm ẩn rất cao. Vì vậy, yêu cầu các đơn vị, địa phương, các lực lượng tiếp tục triển khai quyết liệt, nắm vững phương châm “4 tại chỗ”, "5K", bám sát nội dung các văn bản chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh để triển khai kịp thời, hiệu quả.

Yêu cầu các đơn vị, địa phương, các lực lượng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ có những vấn đề phát sinh phải kịp thời thông tin cho Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh biết, xử lý; tiếp tục kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm tình trạng người dân, phương tiện từ Quảng Nam, Đà Nẵng, Hải Dương vào địa phương mà không được kiểm tra, kiểm soát tại các Chốt kiểm tra y tế liên ngành. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Đối với các đối tượng đi từ vùng có dịch (Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương) đến địa bàn thực thi công vụ thực hiện theo Hướng dẫn số 163/BCĐ-HD ngày 27/8/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Đối với công dân từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương đến Thừa Thiên Huế vì lý do cá nhân thì phải đảm bảo nguyên tắc và các điều kiện phòng dịch: đăng ký khai báo y tế qua mạng và được cấp có thẩm quyền phê duyệt (qua mạng); có kết quả xét nghiệm PCR âm tính không quá 72h (kể từ thời điểm lấy mẫu) khi đến Thừa Thiên Huế và thực hiện "5K"có phương án vận chuyển đảm bảo an toàn phòng dịch và tự cách ly nơi cư trú khi đến Thừa Thiên Huế.

Giao Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo Covid-19 hướng dẫn cụ thể đối với công dân từ các vùng có dịch đến Thừa Thiên Huế.

3. UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế:

- Tiếp tục tăng cường rà soát các công dân từ các địa phương như Đà Nẵng, Quảng Nam, Hải Dương; tuyệt đối không để xảy ta tình trạng người dân đến địa phương không được đăng ký để giám sát, không qua các Chốt kiểm tra liên ngành. Chỉ đạo Đài Phát thanh địa phương, UBND các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh, vận động người dân không được chủ quan, lơ là trong phòng dịch.

- Đối với các phương tiện đi từ vùng dịch cố tình không thực hiện các quy định phòng dịch của Tỉnh để vào địa phương, yêu cầu đưa về cách ly tại các T, đồng thời, thu phí cách ly đối với những đối tượng vi phạm trên.

- Chỉ đạo các lực lượng tại Chốt kiểm tra liên ngành thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh; đồng thời, nâng cao cảnh giác, không được chủ quan lơ là kịp thời phát hiện, ngăn chặn và cách ly tất cả những người từ vùng dịch vào Thừa Thiên Huế.

- Yêu cầu các Khung cách ly tập trung thực hiện nghiêm túc các quy định phòng, chống dịch bệnh đối với các công dân đang cách ly tại các địa phương; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trong phòng dịch.

- Căn cứ quy định tại các bộ tiêu chí đã ban hành, UBND các địa phương tổ chức xác nhận, thẩm tra, đánh giá cấp chứng nhận mức độ an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động các Trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở trên địa bàn; các Homestay trên địa bàn, các đơn vị trực thuộc, các chợ (theo phân cấp quản lý). Hoàn thành trước ngày 15/9/2020.

4. Sở Y tế:

- Phối hợp với Sở Ngoại vụ, Đại học Huế, Trường Cao đẳng Sư phạm Huế và các đơn vị, địa phương xây dựng phương án tiếp nhận trở lại học tập đối với lưu học sinh Lào tại Thừa Thiên Huế; báo cáo phương án cho Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh xem xét, quyết định.

- Tiếp tục chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức xét nghiệm PCR đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, các đơn vị, địa phương khẩn trương tham mưu xây dựng Bộ tiêu chí an toàn phòng dịch áp dụng tại các cơ quan công sở; đồng thời, căn cứ Quyết định 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế để triển khai hoặc hướng dẫn các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế trên địa bàn; báo cáo Ban Chỉ đạo COVID-19 tỉnh xem xét, phê duyệt trước ngày 15/9/2020.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các Trường Đại học, Học viện, Trường Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh tham gia giám sát toàn diện phương án tổ chức giảng dạy, học tập của các đơn vị, đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

5. Sở Giao thông Vận tải trên cơ sở chỉ đạo tải tại Công văn số 8777/BGTVT-VT ngày 06/9/2020 của Bộ Giao thông Vận tải về việc khôi phục hoạt động khai thác các phương tiện vận tải hành khách đi/đến thành phố Đà Nẵng tham mưu Ban Chỉ đạo Covid-19 triển khai thực hiện đảm bảo nguyên tắc phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

6. Công an tỉnh:

- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Cảnh sát Giao thông và các lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện tại Chốt kiểm tra y tế liên ngành tại hai huyện Phong Điền, Phú Lộc và thị xã Hương Thủy thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo, hướng dẫn, các thông báo về kiểm soát người và phương tiện vào tỉnh của Ban Chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

7. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương về thực hiện cách ly có thu phí đối với các đối tượng vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh của tỉnh.

8. Sở Văn hóa và Thể thao khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 352/TB-UBND ngày 31/8/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

9. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải kiểm tra, khắc phục các sự cố về đăng ký người và phương tiện đi qua Thừa Thiên Huế không giám sát được trong những vừa qua.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị, địa phương tuyên truyền cho người dân trên địa bàn tỉnh, bao gồm cả học sinh, sinh viên ngoại tỉnh, người dân tại các khu cách ly cài đặt ứng dụng Bluzone phục vụ cho công tác phòng, chống dịch.

- Khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 352/TB-UBND ngày 31/8/2020 kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh.

10. Bệnh viện Trung ương Huế:

- Giám sát, quản lý chặt chẽ các xe cứu thương của đơn vị được UBND tỉnh cho phép lưu thông qua các Chốt kiểm tra liên ngành đảm bảo đúng quy định.

- Chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương khu vực Bắc miền Trung  để vận động hiến máu tình nguyện nhằm chủ động đảm bảo đủ số lượng máu phục vụ cho công tác phòng, chống dịch bệnh và công tác điều trị.

- Tiếp tục phối hợp với Sở Y tế, Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Huế tổ chức xét nghiệm PCR đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của Ban chỉ đạo Covid-19 tỉnh.

11. Đề nghị Đại học Huế, các Trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn khẩn trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 7821/UBND-VH ngày 28/8/2020 về việc xây dựng phương án giảng dạy, học tập trong tình hình dịch bệnh Covid-19.

12. Công an tỉnh, các đơn vị, địa phương tăng cường công tác xử phạt các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp vi phạm các quy định phòng, chống dịch của tỉnh theo hướng dẫn của Sở Tư pháp.

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

www.thuathienhue.gov.vn
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.876.330
Hiện tại 8.057 khách