Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng 28 lô đất tại Khu dân cư xứ Ma Đa, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 02/11/2021

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 28 lô đất tại Khu dân cư xứ Ma Đa, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 1, vị trí 2 đường tránh chợ An Lỗ đi Tỉnh lộ 11C.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 5.314,07 m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san nền và đầu tư hạ tầng đầy đủ.

d. Mục đích: Đất ở.

e. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3 . Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

 STT

 Số lô 

 Số thửa

 Số TBĐ

 Diện tích (m2)

 Vị trí, khu vực

Giá đất cụ thể (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A2

572

41

197,63

Vị trí 1, đường tránh chợ An Lỗ đi Tỉnh lộ 11C

10.000.000

1.976.300.000

100.000.000

395.000.000

2

A3

568

41

196,86

10.000.000

1.968.600.000

100.000.000

393.000.000

3

A4

566

41

196,08

10.000.000

1.960.800.000

100.000.000

392.000.000

4

A5

564

41

195,31

10.000.000

1.953.100.000

100.000.000

390.000.000

5

A6

562

41

194,53

10.000.000

1.945.300.000

100.000.000

389.000.000

6

A7

560

41

193,76

10.000.000

1.937.600.000

100.000.000

387.000.000

7

A8

558

41

192,98

10.000.000

1.929.800.000

100.000.000

385.000.000

8

A9

556

41

192,21

10.000.000

1.922.100.000

100.000.000

384.000.000

9

A10

554

41

191,43

10.000.000

1.914.300.000

100.000.000

382.000.000

10

A11

552

41

190,66

9.000.000

1.715.940.000

100.000.000

343.000.000

11

A12

550

41

189,88

10.000.000

1.898.800.000

100.000.000

379.000.000

12

A13

548

41

189,11

10.000.000

1.891.100.000

100.000.000

378.000.000

13

A15

546

41

169,26

Vị trí 2, đường tránh chợ An Lỗ đi Tỉnh lộ 11C

9.000.000

1.523.340.000

90.000.000

304.000.000

14

A16

545

41

177,84

9.000.000

1.600.560.000

90.000.000

320.000.000

15

A17

544

41

225,21

10.000.000

2.252.100.000

120.000.000

450.000.000

16

A18

549

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

17

A19

551

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

18

A20

553

41

196,00

Vị trí 2, đường tránh chợ An Lỗ đi Tỉnh lộ 11C

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

19

A21

555

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

20

A22

557

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

21

A23

559

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

22

A24

561

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

23

A25

563

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

24

A26

565

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

25

A27

567

41

196,00

9.000.000

1.764.000.000

100.000.000

352.000.000

26

A28

571

41

151,82

9.000.000

1.366.380.000

80.000.000

273.000.000

27

A29

570

41

143,67

9.000.000

1.293.030.000

70.000.000

258.000.000

28

A30

569

41

165,83

10.000.000

1.658.300.000

90.000.000

331.000.000

Tổng cộng:

 

 

 

50.347.450.000

 

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

4. Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 2593/QĐ-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại 31 lô đất tại xã Phong Mỹ và xã Phong An, huyện Phong Điền;Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 22 tháng 10 năm 2021 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xứ Ma Đa, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư xứ Ma Đa – thôn Bồ Điền, xã Phong An; Quyết định số 1565/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư xứ Ma Đa, thôn Bồ Điền, xã Phong An.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại vị trí các lô đất đấu giá tại Khu dân cư xứ Ma Đa, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 03/11/2021. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 04, 05 tháng 11 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 10/11/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 12/11/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 124000015306 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Nam Thừa Thiên Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong An, huyện Phong Điền.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 12 tháng 11 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 12/11/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 15 tháng 11 năm 2021 tại Hội trường UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ tình hình thực tiễn, địa điểm tổ chức đấu giá có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc khi thấy cần thiết.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.985 khách