Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 36 lô đất tại Khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc (giai đoạn 2), xã Điền Lộc, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 24/09/2021

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 36 lô đất tại Khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc (giai đoạn 2), xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 2, Quốc lộ 49B (Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 5.945,7  m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3 . Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

STT

Số lô

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A1

1114

17

139,9

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], một mặt tiền đường quy hoạch 13,5m

4.000.000

559.600.000

22.000.000

111.000.000

2

A2

1115

17

122,9

4.000.000

491.600.000

20.000.000

98.000.000

3

A4

1117

17

178,4

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], một mặt tiền đường quy hoạch 8m

3.900.000

695.760.000

28.000.000

139.000.000

4

A5

1118

17

178,3

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], một mặt tiền đường quy hoạch 8m

3.900.000

695.370.000

28.000.000

139.000.000

5

A6

1119

17

178,1

3.900.000

694.590.000

28.000.000

138.000.000

6

A7

1120

17

177,9

3.900.000

693.810.000

28.000.000

138.000.000

7

A8

1121

17

177,8

3.900.000

693.420.000

28.000.000

138.000.000

8

A9

1122

17

177,6

3.900.000

692.640.000

28.000.000

138.000.000

9

A10

1123

17

177,4

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], một mặt tiền đường quy hoạch 8m

3.900.000

691.860.000

28.000.000

138.000.000

10

A11

1124

17

177,2

3.900.000

691.080.000

28.000.000

138.000.000

11

A12

1125

17

177,1

3.900.000

690.690.000

28.000.000

138.000.000

12

A13

1126

17

176,9

3.900.000

689.910.000

28.000.000

137.000.000

13

A14

1127

17

176,7

3.900.000

689.130.000

28.000.000

137.000.000

14

A15

1128

17

176,6

3.900.000

688.740.000

28.000.000

137.000.000

15

A16

1129

17

176,4

3.900.000

687.960.000

28.000.000

137.000.000

16

A17

1130

17

176,2

3.900.000

687.180.000

28.000.000

137.000.000

17

A18

1131

17

139,3

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], một mặt tiền đường quy hoạch 13,5m

4.100.000

571.130.000

24.000.000

114.000.000

18

A19

1132

17

122,9

4.100.000

503.890.000

20.000.000

100.000.000

19

A20

1133

17

167,1

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], hai mặt tiền đường quy hoạch 8m và 13,5m

4.300.000

718.530.000

30.000.000

143.000.000

20

B1

1093

20

140,1

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], một mặt tiền đường quy hoạch 13,5m

4.100.000

574.410.000

24.000.000

114.000.000

21

B2

1094

20

122,9

4.100.000

503.890.000

20.000.000

100.000.000

22

B3

1095

20

163,9

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], hai mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và 8m

4.300.000

704.770.000

30.000.000

140.000.000

23

B4

1096

20

174,9

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], một mặt tiền đường quy hoạch 8m

3.900.000

682.110.000

28.000.000

136.000.000

24

B5

1097

20

174,7

3.900.000

681.330.000

28.000.000

136.000.000

25

B6

1098

20

174,5

3.900.000

680.550.000

28.000.000

136.000.000

26

B7

1099

20

174,3

3.900.000

679.770.000

28.000.000

135.000.000

27

B8

1100

20

174,2

3.900.000

679.380.000

28.000.000

135.000.000

28

B9

1101

20

174,0

3.900.000

678.600.000

28.000.000

135.000.000

29

B10

1102

20

173,8

3.900.000

677.820.000

28.000.000

135.000.000

30

B11

1103

20

173,7

3.900.000

677.430.000

28.000.000

135.000.000

31

B12

1104

20

173,5

3.900.000

676.650.000

28.000.000

135.000.000

32

B13

1105

20

173,3

3.900.000

675.870.000

28.000.000

135.000.000

33

B14

1106

20

173,2

3.900.000

675.480.000

28.000.000

135.000.000

34

B15

1107

20

131,7

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], một mặt tiền đường quy hoạch 13,5m

4.100.000

539.970.000

22.000.000

107.000.000

35

B16

1108

20

124,4

4.100.000

510.040.000

22.000.000

102.000.000

36

B17

1109

20

173,9

Vị trí 2, Quốc lộ 49B [(Từ cầu Điền Lộc đến hết thửa đất số 26, tờ 18 (Đình làng Đại Lộc)], hai mặt tiền đường quy hoạch 8m và 13,5m

4.300.000

747.770.000

30.000.000

149.000.000

Tổng cộng: 36 lô

23.572.730.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

4.  Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 5184/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2017 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Hạ tầng khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc giai đoạn 2; Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Điền Lộc, Phong An, Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định 3465/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 09/01/2018, Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 26/5/2020; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 02/11/2020, Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 và Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện Phong Điền.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại vị trí các lô đất đấu giá tại Khu dân cư trung tâm xã Điền Lộc (giai đoạn 2), xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 04/10/2021. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 05, 06 tháng 10 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:       

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng - 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với các lô đất có giá khởi điểm trên 500.000.000 đồng.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 20/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 22/10/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Điền Lộc, huyện Phong Điền.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 20 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 20/10/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 23 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ tình hình thực tiễn, địa điểm tổ chức đấu giá có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc khi thấy cần thiết.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trung tâm Phát triển quỹ đất
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.481.435
Hiện tại 2.442 khách