Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất 24 lô đất khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 24/09/2021

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất như sau:

1. Đặc điểm quỹ đất đấu giá, nơi có tài sản đấu giá: 24 lô đất Khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 1- khu vực 1, vị trí 3-Tỉnh lộ 11C (Từ Tỉnh lộ 11A đến hết ranh giới thửa đất số 370 TBĐ 69 (Nhà ông Nguyễn Đình Cừ)).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật: 4.539,5 m2, đã được san nền và đầu tư hạ tầng đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

e. Mục đích: Đất ở.

f. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

g. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

h. Quy định các chỉ tiêu quy hoạch:

- Tầng cao tối đa: 5 tầng.

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu vực: ≤60%.

- Mật độ xây dựng thuần:

+ Các lô đất có diện tích từ 150m2 đến 250m2 : Mật độ xây dựng thuần ≤70%.

+ Các lô đất có diện tích từ 250m2 đến 350m2 : Mật độ xây dựng thuần ≤60%

- Chỉ giới xây dựng:

+ Chỉ giới xây dựng phía giáp đường có lộ giới 26m: Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Chỉ giới xây dựng phía giáp đường có lộ giới 16,5m và 13,5m: Chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Chỉ giới xây dựng phía sau lô đất: Chỉ giới xây dựng lùi 1m so với ranh giới lô đất.

- Cao độ san nền: Cao hơn 0,1m so với cao độ mặt đường.

- Cao độ nền tầng 1: Cao hơn 0,45m so với cao độ san nền.

2. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3 . Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước, chi tiết như sau:

 

STT

Số lô

Số thửa

Diện tích (m2)

Vị trí, Khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

 Số tờ bản đồ 77

 

 

 

 

 

1

A7

589

177,60

Vị trí 1, Khu vực 1

3.500.000

621.600.000

25.000.000

124.000.000

2

A8

590

178,00

3.500.000

623.000.000

25.000.000

124.000.000

3

A9

591

178,50

3.500.000

624.750.000

25.000.000

124.000.000

4

A10

592

179,00

3.500.000

626.500.000

25.000.000

125.000.000

5

A11

593

179,50

3.500.000

628.250.000

25.000.000

125.000.000

6

A12

594

247,80

Vị trí 1, Khu vực 1 (2 mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m)

4.000.000

991.200.000

40.000.000

198.000.000

7

A19

613

177,20

Vị trí 3, Tỉnh lộ 11C (Từ Tỉnh lộ 11A đến hết ranh giới thửa đất số 370 tờ bản đồ 69 (nhà ông Nguyễn Đình Cừ))

3.800.000

673.360.000

25.000.000

134.000.000

8

A20

614

177,80

3.800.000

675.640.000

25.000.000

135.000.000

9

A21

615

178,50

3.800.000

678.300.000

25.000.000

135.000.000

10

A22

616

179,10

3.800.000

680.580.000

25.000.000

136.000.000

11

A23

617

179,80

3.800.000

683.240.000

25.000.000

136.000.000

12

A24

618

248,90

Vị trí 3, Tỉnh lộ 11C (Từ Tỉnh lộ 11A đến hết ranh giới thửa đất số 370 tờ bản đồ 69 (nhà ông Nguyễn Đình Cừ)) (2 mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và đường quy hoạch 13,5m)

4.300.000

1.070.270.000

40.000.000

214.000.000

13

B1

595

210,90

Vị trí 1, Khu vực 1 (2 mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m)

4.000.000

843.600.000

40.000.000

168.000.000

14

B2

596

183,30

Vị trí 1, Khu vực 1

3.500.000

641.550.000

25.000.000

128.000.000

15

B3

597

184,00

3.500.000

644.000.000

25.000.000

128.000.000

16

B4

598

184,80

3.500.000

646.800.000

25.000.000

129.000.000

17

B5

599

185,50

3.500.000

649.250.000

25.000.000

129.850.000

18

B6

600

186,30

3.500.000

652.050.000

25.000.000

130.000.000

19

B13

619

209,50

Vị trí 3, Tỉnh lộ 11C (Từ Tỉnh lộ 11A đến hết ranh giới thửa đất số 370 tờ bản đồ 69 (nhà ông Nguyễn Đình Cừ)) (2 mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và đường quy hoạch 13,5m)

4.300.000

900.850.000

40.000.000

180.000.000

20

B14

620

182,00

Vị trí 3, Tỉnh lộ 11C (Từ Tỉnh lộ 11A đến hết ranh giới thửa đất số 370 tờ bản đồ 69 (nhà ông Nguyễn Đình Cừ))

3.800.000

691.600.000

25.000.000

138.000.000

21

B15

621

182,30

3.800.000

692.740.000

25.000.000

138.000.000

22

B16

622

182,70

3.800.000

694.260.000

25.000.000

138.000.000

23

B17

623

183,10

Vị trí 1, Khu vực 1

3.500.000

640.850.000

25.000.000

128.000.000

24

B18

624

183,40

3.500.000

641.900.000

25.000.000

128.000.000

Tổng cộng: 24 lô

16.916.140.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

 

4.  Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 2306/QĐ-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền; Quyết định số 1517/QĐ-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền; Quyết định số 629/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền; Quyết định số 1409/QĐ-UBND ngày 09 tháng 6 năm 2021 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt giá đất cụ thể để đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền; Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2021 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại Khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; Quyết định 3465/QĐ-UBND ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 36/QĐ-UBND ngày 09/01/2018, Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 26/5/2020; Quyết định số 1536/QĐ-UBND ngày 02/11/2020, Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 và Quyết định số 2215/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 của UBND huyện Phong Điền.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 13 tháng 10 năm 2021 tại vị trí các lô đất đấu giá Khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 04/10/2021. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 05, 06 tháng 10 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 13 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

7. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:   

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục 3 thông báo này từ ngày 13/10/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 15/10/2021và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Nội dung nộp tiền hoặc chuyển khoản ghi: Họ tên người đăng ký tham gia đấu, nộp tiền đặt trước đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong Hiền.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 13 tháng 10 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 13/10/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

9. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 16 tháng 10 năm 2021 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Căn cứ tình hình thực tiễn địa điểm tổ chức đấu giá có thể thay đổi theo yêu cầu của cơ quan chức năng hoặc khi thấy cần thiết sẽ chuyển từ Ủy ban nhân dân xã Phong Hiền sang đấu giá tại Trường Tiểu học Tây Bắc Hiền, địa chỉ: An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

10. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./.

 

Trung tâm Phát triển quỹ đất
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.328 khách