Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Đấu giá 24 lô đất Khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 24/06/2021
Thời gian nộp hồ sơ đấu giá 17:00 12/07/2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế
Thời gian tổ chức bán đấu giá 08:00 15/07/2021 tại Hội trường Ủy ban nhân dân xã Phong Hiền

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư xứ Cồn Khoai - An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Tài sản đấu giá:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất: 24 lô đất Khu dân cư xứ Cồn Khoai – An Lỗ, xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 1- khu vực 1, vị trí 2-Tỉnh lộ 11C và vị trí 3-Tỉnh lộ 11C (Từ Tỉnh lộ 11A đến hết ranh giới thửa đất số 370 TBĐ 69 (Nhà ông Nguyễn Đình Cừ)).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 4.573,6 m2

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san nền và đầu tư hạ tầng đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

3. Quy định các chỉ tiêu quy hoạch:

- Tầng cao tối đa: 5 tầng.

- Mật độ xây dựng gộp toàn khu vực: ≤60%.

- Mật độ xây dựng thuần:

+ Các lô đất có diện tích từ 150m2 đến 250m2 : Mật độ xây dựng thuần ≤70%.

+ Các lô đất có diện tích từ 250m2 đến 350m2 : Mật độ xây dựng thuần ≤60%

- Chỉ giới xây dựng:

+ Chỉ giới xây dựng phía giáp đường có lộ giới 26m: Chỉ giới xây dựng lùi 6m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Chỉ giới xây dựng phía giáp đường có lộ giới 16,5m và 13,5m: Chỉ giới xây dựng lùi 4m so với chỉ giới đường đỏ.

+ Chỉ giới xây dựng phía sau lô đất: Chỉ giới xây dựng lùi 1m so với ranh giới lô đất.

- Cao độ san nền: Cao hơn 0,1m so với cao độ mặt đường.

- Cao độ nền tầng 1: Cao hơn 0,45m so với cao độ san nền.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

STT

Số lô

Số thửa

Diện tích (m2)

Vị trí, Khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

 Tiền đặt trước (đồng/lô)

Số tờ bản đồ 77

1

A1

583

240,5

Vị trí 1, Khu vực 1 (2 mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m)

4.000.000

962.000.000

40.000.000

144.500.000

2

A2

584

175,2

Vị trí 1, Khu vực 1

3.500.000

613.200.000

25.000.000

94.000.000

3

A3

585

175,7

3.500.000

614.950.000

25.000.000

94.000.000

4

A4

586

176,2

3.500.000

616.700.000

25.000.000

94.000.000

5

A5

587

176,6

3.500.000

618.100.000

25.000.000

94.000.000

6

A6

588

177,1

3.500.000

619.850.000

25.000.000

94.000.000

7

A13

607

233,3

Vị trí 2, Tỉnh lộ 11C (Từ Tỉnh lộ 11A đến hết ranh giới thửa đất số 370 tờ bản đồ 69 (nhà ông Nguyễn Đình Cừ)) (2 mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và đường quy hoạch 13,5m)

4.500.000

1.049.850.000

45.000.000

157.500.000

8

A14

608

173,9

Vị trí 2, Tỉnh lộ 11C (Từ Tỉnh lộ 11A đến hết ranh giới thửa đất số 370 tờ bản đồ 69 (nhà ông Nguyễn Đình Cừ))

4.000.000

695.600.000

25.000.000

105.000.000

9

A15

609

174,6

4.000.000

698.400.000

25.000.000

105.000.000

10

A16

610

175,2

4.000.000

700.800.000

25.000.000

105.000.000

11

A17

611

175,9

4.000.000

703.600.000

25.000.000

105.000.000

12

A18

612

176,5

4.000.000

706.000.000

25.000.000

105.000.000

13

B7

601

187,0

Vị trí 1, Khu vực 1

3.500.000

654.500.000

25.000.000

97.000.000

14

B8

602

187,8

3.500.000

657.300.000

25.000.000

97.000.000

15

B9

603

188,5

3.500.000

659.750.000

25.000.000

97.000.000

16

B10

604

189,3

3.500.000

662.550.000

25.000.000

97.000.000

17

B11

605

190,0

3.500.000

665.000.000

25.000.000

97.000.000

18

B12

606

262,1

Vị trí 1, Khu vực 1 (2 mặt tiền đường quy hoạch 11,5m và đường quy hoạch 13,5m)

4.000.000

1.048.400.000

40.000.000

157.000.000

19

B19

625

183,8

Vị trí 1, Khu vực 1

3.500.000

643.300.000

25.000.000

97.000.000

20

B20

626

184,2

3.500.000

644.700.000

25.000.000

97.000.000

21

B21

627

184,6

3.500.000

646.100.000

25.000.000

97.000.000

22

B22

628

184,9

3.500.000

647.150.000

25.000.000

97.000.000

23

B23

629

185,3

3.500.000

648.550.000

25.000.000

97.000.000

24

B24

630

215,4

Vị trí 1, Khu vực 1 (2 mặt tiền đường quy hoạch 13,5m và đường quy hoạch 13,5m)

4.000.000

861.600.000

40.000.000

129.000.000

Tổng cộng: 24 lô

17.037.950.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

III. Thời gian, địa đăng ký tham gia đấu giá

1. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 12 tháng 7 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:      

a. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/lô/hồ sơ.

(Tiền bán hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục II thông báo này từ ngày 12/7/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 14/7/2021và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

* Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

* Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

3. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 12 tháng 7 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 12/7/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại Hội trường UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong Hiền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế

 

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.481.435
Hiện tại 2.220 khách