Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền: Thường trực HĐND huyện giám sát UBND huyện về thực hiện Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020
Ngày cập nhật 08/04/2021
Tại buổi giám sát

Sáng ngày 07/4, Thường trực HĐND huyện Phong Điền đã có buổi giám sát UBND huyện về tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện. Cùng dự và chủ trì có đồng chí Nguyễn Văn Cho – UVTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện, đồng chí Võ Ngọc Sơn – Phó Chủ tịch HĐND huyện. Về phía UBND huyện có đồng chí Nguyễn Đình Bách – Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện; đồng chí Hồ Đôn – Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền.

 

Tại buổi giám sát, thay mặt lãnh đạo UBND huyện, trưởng phòng NN&PTNT huyện đã báo cáo tình hình thực hiện Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trên địa bàn huyện. Thời gian qua, việc triển khai thực hiện các nội dung trong tái cơ cấu nông nghiệp toàn diện trong thời gian qua theo đúng quan điểm, định hướng, mục tiêu đã đề ra. Ngành nông nghiệp có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp có ứng dụng công nghệ cao được quan tâm đầu tư, đã thực hiện nhiều mô hình có hiệu quả, tạo ra được các sản phẩm có giá trị kinh tế cao như rau VietGAP, lúa VietGAP, lúa hữu cơ, thanh trà VietGAP,…; phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho các cơ sở sản xuất như: Vùng nguyên liệu cây tràm dược liệu; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án phát triển cây trồng, vật nuôi chủ lực của huyện trên cơ sở khai thác tốt và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực về đất đai và tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất; thực hiện công tác dồn điền đổi thửa, tạo cánh đồng lớn để tăng cơ giới hóa vào sản xuất, bước đầu đã xây dựng được các chuỗi liên kết trong sản xuất và tiêu thụ nông sản và nâng cao nhận thức của người dân về thay đổi phương thức sản xuất để hướng đến sản phẩm an toàn và có giá trị. Năm 2020, giá trị sản xuất tăng 10-11% so với năm 2019, trong đó nông nghiệp tăng 4-5%, lâm nghiệp tăng 6-7%, ngư nghiệp tăng 21-22%. UBND huyện đã chỉ đạo các ngành, địa phương áp dụng các chính sách của Trung ương, tỉnh hiện hành, đồng thời thực hiện một số chính sách đầu tư, hỗ trợ theo cơ chế đặc thù của huyện để thực hiện đề án.UBND huyện đã ban hành Quyết định số 6555/QĐ-UBND ngày 15/12/2017; Quyết định số 5825/QĐ-UBND ngày 17/12/2018; Quyết định số 3456/QĐ-UBND ngày 18/12/2019; Quyết định số 3056/QĐ-UBND ngày 23/12/2020  của UBND huyện về về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018, năm 2019, năm 2020 và năm 2021 để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp năm 2018, 2019, 2020 và 2021. Ngoài ra, UBND huyện đã tranh thủ nguồn vốn thuộc các Chương trình bãi ngang, Chương trình 135, Chương trình Khuyến nông, Chương trình MTQG giảm nghèo,… và các nguồn huy động hợp pháp khác để đầu tư, hỗ trợ cho các địa phương và nhân dân. Đến nay đã hỗ trợ 291,151 tấn giống lúa; 0,112 tấn giống rau; 7,66 tấn giống ngô và 34.000 con gà giống (01 ngày tuổi). Đang tiếp tục hỗ trợ giống sắn để sản xuất theo nhu cầu của bà con nông dân.

Đến nay, thông qua việc quán triệt, cụ thể hóa các Nghị quyết, văn bản chỉ đạo của cấp trên gắn với các hình thức thông tin, tuyên truyền về Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025 trên toàn huyện thì nhận thức của các ngành, địa phương, người dân đã có những chuyển biến tích cực,  đã xác định rõ quan điểm, định hướng, mục tiêu và giải pháp về cơ cấu lại nông nghiệp từ đó hưởng ứng tham gia thực hiện các nội dung đề án, tạo sự đồng thuận cao trong quá trình thực hiện từ huyện, xã đến các thôn, bản; đã thay đổi dần về tập quán, tư duy sản xuất từ sản xuất nhỏ lẻ manh mún sang sản xuất hàng hóa, nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng, thực hiện liên kết theo chuỗi giá trị; có ý thức hơn về công tác bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng thu nhập, bảo vệ sức khỏe cho người sản xuất và sử dụng nông sản. Tốc độ tăng trưởng nông nghiệp 9%/năm, tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm từ 19% trong cơ cấu ngành kinh tế.

Giai đoạn 2021-2025, tiếp tục thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp huyện theo hướng  nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới dựa trên mối quan hệ sản xuất; đẩy mạnh liên kết sản xuất và thị trường, ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao vào sản xuất; đổi mới tổ chức sản xuất, đẩy mạnh liên kết, phát triển thương mại-dịch vụ nông sản theo chuỗi giá trị, từng bước nâng cao chất lượng, giá trị các sản phẩm nông sản theo hướng an toàn, bền vững và khả năng cạnh tranh để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng và hướng đến xuất khẩu; tạo việc làm ổn định, đẩy mạnh chuyển dịch lai động nông nghiệp sang các khu kinh tế khác; nâng cao thu nhập đời sống của dân cư nông thôn, bảo vệ môi trường sinh thái và đảm bảo phát triển bền vững. Tái thiết sản xuất đảm bảo toàn diện, bền vững theo hướng an toàn, chất lượng cao theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn với thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Phát biểu tại buổi giám sát, đồng chí Nguyễn Văn Cho – UVTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện đã đánh giá cao sự nghiêm túc, trách nhiệm của UBND huyện trong việc chuẩn bị và tham gia giải trình các nội dung tại buổi giám sát, cũng như các ý kiến tham gia phát biểu của các đại biểu. Trong thời gian tới để triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững nhằm giúp người dân trên địa bàn huyện khai thác tiềm năng, lợi thế nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao. UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng , thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn trong thực hiện Đề án Tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các vùng sản xuất chuyên canh tập trung.  Đồng thời tích cực huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở. Đồng chí Nguyễn Văn Cho – UVTV Huyện ủy- Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện nhấn mạnh, việc thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp phải bắt đầu từ tư duy, nhận thức của từng đối tượng để xác định mục đích tái cơ cấu đạt hiệu quả; quan tâm nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững; gắn tái cơ cấu với xây dựng nông thôn mới; tăng cường thu hút các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh về địa phương, thực hiện tốt liên kết giữa doanh nghiệp với nông dân; kịp thời thông tin thị trường gắn với cảnh báo thị trường; định hướng sản xuất cho nông dân phù hợp.UBND huyện cần phải lập kế hoạch chi tiết, cụ thể giai đoạn 2021 – 2025 để thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp; xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, các mô hình liên kết chuỗi trong sản xuất nông nghiệp. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền đến chính quyền các xã, thị trấn, người dân để triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.045.914
Hiện tại 247 khách