Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Thông báo tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Hải, Điền Hòa và xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/12/2020

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại các xã Điền Hải, Điền Hòa và xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất: 29 lô đất tại xã Điền Hải, Điền Hòa và xã Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Xã Điền Hải: Khu dân cư trung tâm xã: 09 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 3 đường Quốc lộ 49B.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 1.911,0 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2. Xã Điền Hòa: Khu dân cư trung tâm xã: 10 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 3 đường Quốc lộ 49B.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 2.712,0 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông,..) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.3. Xã Điền Lộc: Khu dân cư thôn Nhì Tây: 10 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Nằm ở vị trí 1- khu vực 1 và vị trí 2 – khu vực 1.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 3.316,7 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Đã được san nền và sử dụng hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4.  Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 1102/QĐ-UBND ngày 01 tháng 3 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư trung tâm xã Điền Hải; Quyết định số 1996/QĐ-UBND ngày 07 tháng 6 năm 2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu dân cư trung tâm xã Điền Hòa; Quyết định số 712/QĐ-UBND ngày 17 tháng 06 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư thuộc thôn Nhì Đông và Nhì Tây, xã Điền Lộc; Quyết định số 3066 /QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của UBND huyện Phong Điền Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất ở tại  Khu dân cư thuộc các xã Điền Lộc, Điền Hòa và Điền Hải, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1.     Xã Điền Hải: Khu dân cư trung tâm xã: 09 lô.

STT

Số lô

Số thửa

Tờ bản
đồ

Diện

tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

A4

1144

19

210,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 19,5m

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

2

A5

1145

19

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

3

A6

1146

19

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

4

A7

1147

19

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

5

A8

1148

19

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

6

A9

1149

19

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

7

A10

1150

19

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

8

A11

1151

19

210,0

1.550.000

325.500.000

14.000.000

50.000.000

9

A12

1152

19

231,0

1.550.000

358.050.000

14.000.000

54.000.000

Tổng cộng:

1.911,0

 

 

2.962.050.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

2.     Xã Điền Hòa: Khu dân cư trung tâm xã: 10 lô.

STT

Số lô

Số thửa

Tờ bản
đồ

Diện

tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

B1

294

21

294,0

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, hai mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.650.000

485.100.000

20.000.000

75.000.000

2

B2

295

21

263,1

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.550.000

407.805.000

17.000.000

62.000.000

3

B3

292

21

264,5

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.550.000

409.944.000

17.000.000

62.000.000

4

B4

290

21

264,5

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.550.000

410.021.500

17.000.000

62.000.000

5

B5

288

21

264,6

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.550.000

410.099.000

17.000.000

62.000.000

6

B6

286

21

264,6

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.550.000

410.161.000

17.000.000

62.000.000

7

B7

284

21

264,7

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.550.000

410.238.500

17.000.000

62.000.000

8

B8

282

21

264,7

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.550.000

410.316.000

17.000.000

62.000.000

9

B9

278

21

303,2

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, hai mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.650.000

500.329.500

20.000.000

75.000.000

10

B10

279

21

264,1

Vị trí 3, Quốc lộ 49B, một mặt tiền đường quy hoạch 12m

1.550.000

409.355.000

17.000.000

62.000.000

Tổng cộng:

2.712,0

 

 

4.263.369.500

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

3.     Xã Điền Lộc: Khu dân cư thôn Nhì Tây: 10 lô.

STT

Số thửa

Tờ bản
đồ

Diện

tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

1

451

19

379,8

KV1-VT2

1.000.000

379.800.000

15.000.000

57.000.000

2

452

19

270,6

KV1-VT1

1.300.000

351.780.000

16.000.000

58.000.000

3

453

19

297,0

KV1-VT1

1.300.000

386.100.000

16.000.000

58.000.000

4

454

19

296,8

KV1-VT1

1.300.000

385.840.000

16.000.000

58.000.000

5

455

19

294,4

KV1-VT1 (2 mặt tiền đường QH 16,5m và đường QH 7,0m)

1.400.000

412.160.000

17.000.000

65.000.000

6

456

19

371,7

KV1-VT2

1.000.000

371.700.000

15.000.000

57.000.000

7

457

19

366,8

KV1-VT2

1.000.000

366.800.000

15.000.000

57.000.000

8

458

19

364,7

KV1-VT1 (2 mặt tiền đường QH 16,5m và đường QH 7,0m)

1.400.000

510.580.000

20.000.000

65.000.000

9

459

19

339,9

KV1-VT1

1.300.000

441.870.000

17.000.000

58.000.000

10

460

19

335,0

KV1-VT1

1.300.000

435.500.000

17.000.000

58.000.000

Tổng cộng:

3.316,7

 

 

4.042.130.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định).

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại vị trí các lô đất đấu giá các xã Điền Hải, Điền Hòa và Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 11/01/2021. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 12, 13 tháng 01 năm 2021.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- 200.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất giá khởi điểm trên 200.000.000 đồng - 500.000.000 đồng.

- 500.000 đồng/lô/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục II thông báo này từ ngày 18/01/2021 đến 17 giờ 00 phút ngày 20/01/2021 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 20/01/2021 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 20/01/2021.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 18/01/2021 Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại UBND xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (nộp từng xã riêng biệt) và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 30’ ngày 21 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường UBND xã Điền Hòa, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND các xã Điền Hải, Điền Hòa và Điền Lộc, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tập tin đính kèm:
Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.977.993
Hiện tại 502 khách