Tìm kiếm

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong An và thị trấn Phong Điền
Ngày cập nhật 22/10/2020

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Phong An và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế như sau:

I. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, vị trí, đặc điểm lô đất đấu giá, người có tài sản đấu giá và hồ sơ kèm theo tài sản:

1. Số lô đất, nơi có tài sản đấu giá, danh mục loại đất, vị trí, diện tích và hạ tầng kỹ thuật, tài sản gắn liền với các thửa đất: 16 lô đất tại xã Phong An và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cụ thể như sau:

1.1. Xã Phong An: 13 lô.

1.1.1. Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền: 11 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn.

b. Vị trí: Vị trí 1 đường quy hoạch có mặt cắt 11,5m.

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 2.487,1 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông...) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.1.2. Khu D – Khu dân cư dịch vụ Thượng An: 02 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở nông thôn

b. Vị trí: Vị trí 3 Quốc lộ 1A (Từ Bắc cầu Thượng An Trong đến Nam cầu Thượng An Ngoài).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 240 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Cơ sở hạ tầng (san nền, điện, nước, đường giao thông...) đã được đầu tư đầy đủ.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

1.2. Thị trấn Phong Điền: 03 lô.

a. Danh mục loại đất: Đất ở đô thị.

b. Vị trí: Khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1: Nằm ở vị trí 1 đường Vân Trạch Hòa (từ đường Phò Trạch Quốc lộ 1A đến Trục đường B11 - B8).

c. Diện tích và hạ tầng kỹ thuật:

- Diện tích: 589,1 m2.

- Hạ tầng kỹ thuật: Sử dụng hạ tầng có sẵn.

d. Tài sản gắn liền với các thửa đất: không có tài sản trên đất.

2. Mục đích, hình thức, thời hạn sử dụng:

a. Mục đích: Đất ở.

b. Hình thức: Giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá.

c. Thời gian sử dụng: Lâu dài.

3. Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: số 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

4.  Hồ sơ kèm theo tài sản đấu giá: Quyết định số 4333/QĐ-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2017 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế- kỹ thuật xây dựng công trình Hạ tầng khu D- Khu dân cư dịch vụ Thượng An, xã Phong An; Quyết định số 17/QĐ-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án thiết kế tổng mặt bằng dự án Khu quy hoạch phân lô chi tiết đất ở thôn Bồ Điền, xã Phong An; Quyết định số 2448/QĐ-UBND ngày 29/8/2019 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt phương án phân lô đất ở xen ghép khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1, thị trấn Phong Điền; Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 26/5/2020 của UBND huyện Phong Điền về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất tại xã Điền Lộc, Phong An, Phong Sơn và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

II. Tên tài sản, số lượng của tài sản đấu giá, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt trước:

1.     Xã Phong An: 13 lô

STT

Số lô

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền: 11 lô

 

 

1

B15

505

41

231,6

Vị trí 1 đường quy hoạch có mặt cắt 11,5m tại Khu quy hoạch chi tiết phân lô đất ở thôn Bồ Điền

3.500.000

810.600.000

32.000.000

122.000.000

2

B16

502

41

230,5

3.500.000

806.750.000

32.000.000

122.000.000

3

B17

501

41

229,4

3.500.000

802.900.000

32.000.000

122.000.000

4

B18

498

41

228,3

3.500.000

799.050.000

32.000.000

122.000.000

5

B19

497

41

227,2

3.500.000

795.200.000

32.000.000

122.000.000

6

B20

494

41

226,1

3.500.000

791.350.000

32.000.000

122.000.000

7

B21

493

41

225,0

3.500.000

787.500.000

32.000.000

122.000.000

8

B22

490

41

223,9

3.500.000

783.650.000

32.000.000

122.000.000

9

B23

489

41

222,8

3.500.000

779.800.000

32.000.000

122.000.000

10

B24

486

41

221,7

3.500.000

775.950.000

32.000.000

122.000.000

11

B25

485

41

220,6

3.500.000

772.100.000

32.000.000

122.000.000

II

Khu D – Khu dân cư dịch vụ Thượng An: 02 lô

 

 

1

Lô 04

1066

38

120,0

Vị trí 3 Quốc lộ 1A (Từ Bắc cầu Thượng An Trong đến Nam cầu Thượng An Ngoài), một mặt tiền đường quy hoach 19,5m

4.500.000

540.000.000

22.000.000

81.000.000

2

Lô 05

1068

38

120,0

4.500.000

540.000.000

22.000.000

81.000.000

Tổng cộng

 

2.727,10

 

 

9.784.850.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

 

2. Thị trấn Phong Điền: 03 lô

STT

Số lô

Số thửa

Số tờ bản đồ

Diện tích (m2)

Vị trí, khu vực

Giá khởi điểm (đồng/m2)

Giá khởi điểm (đồng/lô)

Bước giá (đồng/lô)

Tiền đặt trước (đồng/lô)

I

Khu dân cư tổ dân phố Trạch Thượng 1

 

 

1

Lô 01

367

13

239,6

Vị trí 1 đường Vân Trạch Hòa (từ Phò Trạch (Quốc lộ 1A) đến Trục đường B11 - B8) (2 mặt tiền đường Vân Trạch Hòa và đường quy hoạch 13,5m)

5.200.000

1.245.920.000

50.000.000

187.000.000

2

Lô 02

368

13

169,8

Vị trí 1 đường Vân Trạch Hòa (từ Phò Trạch (Quốc lộ 1A đến Trục đường B11 - B8) (1 mặt tiền đường Vân Trạch Hòa )

5.000.000

849.000.000

34.000.000

128.000.000

3

Lô 03

369

13

179,7

5.000.000

898.500.000

36.000.000

135.000.000

Tổng cộng

 

589,1

 

 

2.993.420.000

 

 

(Mức giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ về đất và các khoản phí, lệ phí khác theo quy định)

III. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá và giấy tờ liên quan:

a.  Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại vị trí các lô đất đấu giá xã Phong An và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản đăng ký tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản đến hết ngày 02/11/2020. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tổ chức xem tài sản trong giờ hành chính vào các ngày 03, 04 tháng 11 năm 2020.

b. Xem giấy tờ có liên quan: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:  

a. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/hồ sơ đối với lô đất có giá trị quyền sử dụng đất theo giá khởi điểm từ trên 500.000.000 đồng.

(Tiền mua hồ sơ không hoàn trả lại, trừ trường hợp cuộc đấu giá không được tổ chức thì cá nhân, hộ gia đình tham gia đấu giá tài sản được hoàn lại tiền hồ sơ đã nộp trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày dự kiến tổ chức cuộc đấu giá).

b. Tiền đặt trước: Khách hàng nộp mức tiền đặt trước được quy định tại mục II thông báo này từ ngày 11/11/2020 đến 17 giờ 00 phút ngày 13/11/2020 và nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại các ngân hàng sau:

Tài khoản số: 0179 5989 9999 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt (Lienvietpostbank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 47000014506666 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Nam Á (SeABank) Chi nhánh Huế;

Tài khoản số: 1005002358 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế;

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời hạn quy định trên là tự nguyện nộp và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng và xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế trước 17 giờ 00 phút ngày 13/11/2020 và khách hàng nộp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hạn cuối 17 giờ 00 phút ngày 13/11/2020.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

a. Thời gian, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá:

- Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00’ ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

- Từ 07 giờ 30’ đến 11 giờ 30’ ngày 11 tháng 11 năm 2020, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Người tham gia đấu giá, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai năm 2013, có nhu cầu tham gia đấu giá, chấp nhận giá khởi điểm, quy chế cuộc đấu giá, cam kết sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; nộp Đơn, hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước theo quy định tại quy chế cuộc đấu giá. Trong mỗi lô đất thì một hộ gia đình chỉ được một cá nhân tham gia đấu giá (theo hộ khẩu). Người tham gia đấu giá được quyền đăng ký đấu giá một hoặc nhiều lô đất khác nhau cụ thể vào Đơn đăng ký đấu giá quyền sử dụng đất (nộp từng xã, thị trấn riêng biệt) và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tương ứng với số lô đã đăng ký trong Đơn đăng ký. Căn cứ vào điều kiện cụ thể của cuộc đấu giá, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền thống nhất với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản quyết định việc cho phép những người tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá thửa đất trước, nếu không vi phạm Quy chế cuộc đấu giá thì được quyền tham gia đấu giá thửa đất sau (nếu tiền đặt trước của thửa đất trước lớn hơn hoặc bằng tiền đặt trước của thửa đất sau) và phải nộp thêm tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định.

IV. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 08 giờ 00’ ngày 14 tháng 11 năm 2020 tại Hội trường UBND huyện Phong Điền, địa chỉ số 134 đường Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

2. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, không hạn chế số vòng trả giá và theo phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá quyền sử dụng đất liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, địa chỉ: 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế; Điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Phong Điền, địa chỉ: 33 Phò Trạch, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; điện thoại: 0234.3761918 hoặc UBND xã Phong An và thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế./. 

Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.738.443
Hiện tại 3.779 khách