Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
BÁO CÁO Tình hình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020
Ngày cập nhật 20/11/2020

Ngày 17/11/2020, UBND huyện Phong Điền ban hành báo cáo số 424/BC-UBND Báo cáo tình hình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2020 như sau:

1. Tình hình triển khai thực hiện:

Từ đầu năm 2020 đến tháng 11/2020, UBND huyện Phong Điền đã nhận được 12 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế được chuân rhoas thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND đã có thong báo bằng văn bản yêu cầu thực hiện các nội dung đảm bảo thường xuyên, liên tục:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thuộc các lĩnh vực có sửa đổi TTHC;

- Công khai các TTHC trên Trang thông tin điện tử huyện, cập nhật vào phần mềm xử lý dịch vụ công trực tuyến; đồng thời hướng dẫn niêm yết công khai đảm bảo theo quy định tại Quyết định số

- Chỉ đạo việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

2. Kết quả triển khai thực hiện

Trong năm 2020, UBND huyện đã ban hành 12 thông báo, văn bản để yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát các quy trình. Theo định kỳ hàng quý, UBND huyện đều tổ chức các phiên họp đánh giá tiến độ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy trình để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện và thống nhất việc đề nghị ban hành sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy trình.

Đã tiến hành rà soát và phê duyệt 319 quy trình thủ tục hành chính để triển khaki thực hiện trên tất cả các lĩnh vực áp dụng tại UBND huyện.

Ngày 30/10/2020, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Phong Điền phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; trong đó đã quy trình hóa 319 quy trình thực hiện 351 thủ tục hành chính, đảm bảo 100% số lượng thủ tục hành chính đã được quy trình hóa.

3. Kế hoạch thực hiện trong thời gian tới

- Trên cơ sở Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tiến hành cấu hình trên hệ thống của phần mềm dịch vụ công tập trung của huyện để áp dụng, thực hiện.

- Tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi áp dụng đối với tất ả các TTHC ban hành mới, thay đổi, hủy bỏ và thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi hoàn thành mở rộng và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, ban hành điều chỉnh quy trình khi có thủ tục hành chính sửa đổi, điều chỉnh.

- Rà soát những nội dung tồn đọng trong căn cứ Kế hoạch số 179/KH-UBND ngày 20/12/2019 về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2020 để chỉ đạo hoàn thành đảm bảo nội dung và thời gian kế hoạch.

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND và UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.444 khách