Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, Kế hoạch năm 2020 các Chương trình MTQG huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 17/10/2019

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, đồng chí Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Báo cáo số: 379/QĐ-UBND về Tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm 2019, Kế hoạch năm 2020 các Chương trình MTQG huyện Phong Điền, nội dung Báo cáo như sau:

I. Tình hình tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các Chương trình MTQG năm 2019:

1. Công tác quản lý việc triển khai, thực hiện dự án, khối lượng thực hiện:

Sau khi UBND tỉnh thông báo kế hoạch vốn năm 2019, UBND huyện đã khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư, tiến hành khởi công công trình. Các công trình chuyển tiếp sang năm 2019 hiện nay cơ bản đã hoàn thành, đang tiến hành nghiệm thu, thanh toán cho các nhà thầu có liên quan; các công trình bố trí vốn khởi công mới trong năm 2019, đến nay đã thi công hoàn thành các hạng mục quan trọng, đảm bảo thi công hết kế hoạch vốn bố trí trước mùa mưa bão năm 2019.

Đến ngày 30/9/2019, khối lượng thực hiện ước đạt 32.241 triệu đồng/ lũy kế vốn đã bố trí là 28.603 triệu đồng. Năm 2019, có 10 công trình khởi công mới, trong đó: có 04 công trình triển khai đấu thầu rộng rãi, 03 công trình thực hiện chỉ định thầu và 03 công trình thực hiện hình thức tham gia thực hiện của cộng đồng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

2. Công tác quản lý tạm ứng và thanh toán vốn:

- Nguồn vốn đầu tư phát triển: Đến hết ngày 30/9/2019, tổng số vốn đã giải ngân các công trình là 22.975 triệu đồng/28.603 triệu đồng, đạt 80% tổng kế hoạch vốn được giao, giải ngân vốn đã bố trí năm 2019 là 14.484 triệu đồng/20.112 triệu đồng, đạt 72% tổng kế hoạch vốn được giao trong năm 2019.

(Chi tiết có biểu 1 đính kèm)

- Nguồn vốn sự nghiệp: Đến hết ngày 30/9/2019, tổng số vốn đã giải ngân là 1.493 triệu đồng/5.156 triệu đồng, đạt 29% tổng kế hoạch vốn được giao trong năm 2019.

(Chi tiết có biểu 2 đính kèm)

3. Công tác quyết toán các dự án hoàn thành: Các công trình đã nghiệm thu hoàn thành trước ngày 31/12/2018 đến nay đã thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành; không có công trình chậm lập, thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Đối với các công trình nghiệm thu hoàn thành trong năm 2019, chủ đầu tư đang lập hồ sơ quyết toán, UBND huyện sẽ tổ chức phê duyệt dự án hoàn thành đảm bảo thời gian quy định hiện hành.

          II. Kế hoạch năm 2020 các Chương trình MTQG huyện Phong Điền

Các Chương trình mục tiêu quốc gia ở huyện Phong Điền dự kiến khởi công mới năm 2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư, UBND huyện đã triển khai phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật các công trình, sau khi UBND tỉnh bố trí kinh phí thì UBND huyện sẽ triển khai lựa chọn nhà thầu và thi công theo quy định hiện hành.

Năm 2020, dự kiến kế hoạch vốn đầu tư cần khoảng 54.471 triệu đồng, trong đó: Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét bố trí từ ngân sách Trung ương: 37.232 triệu đồng, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 14.442 triệu đồng, đối ứng các Hợp tác xã 2.797 triệu đồng (Chi tiết có biểu 3 đính kèm).

Cụ thể từng Chương trình MTQG ở huyện Phong Điền như sau:

- Nguồn vốn Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư cần khoảng 43.225 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 30.747 triệu đồng, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 12.478 triệu đồng (Chi tiết có biểu 3a đính kèm).

- Nguồn vốn Dự phòng ngân sách Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư cần khoảng 7.032 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 3.950 triệu đồng, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 285 triệu đồng, đối ứng các Hợp tác xã 2.797 triệu đồng (Chi tiết có biểu 3b đính kèm).

- Nguồn vốn Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững: Dự kiến kế hoạch vốn đầu tư cần khoảng 4.214 triệu đồng, trong đó: Ngân sách Trung ương: 2.535 triệu đồng, ngân sách địa phương (tỉnh, huyện, xã): 1.679 triệu đồng (Chi tiết có biểu 3c đính kèm).

 

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.344 khách