Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng Nhân dân và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện,Tuần thứ 32 (Từ ngày 03-09/8/2020)
Ngày cập nhật 04/08/2020

Ngày

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Q. CT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái, UVBTV, PCT UBND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

03/8

S

- 08h: Họp thống nhất phương án phòng, chống Covid-19 trên địa bàn

- 10h: Kiểm tra các chốt kiểm soát y tế trên địa bàn

- 08h: Họp thống nhất phương án phòng, chống Covid-19 trên địa bàn

- 10h: Họp trực tuyến phòng, chống Covid-19

Làm việc tại cơ quan

C

- Làm việc tại cơ quan;

- 15h: Họp BCĐ Covi-19 huyện (đ/c Nhi, đ/c Nhật PCVP)

- 14h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

04/8

S

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h30: Làm việc với Lãnh đạo phòng nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Thanh)

Khảo sát kiến nghị cử tri tại xã Phong Thu (đ/c Tịnh)

C

Đi cơ sở

- 14h: Dự Lễ truy điệu BMVNAH Trịnh Thị Thỉu;

 

Làm việc tại cơ quan

Thứ Tư

05/8

S

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h30: Làm việc với các ngành: TCKH, KTHT, GD&ĐT, NN&PTNT về danh mục đầu tư công trung hạn cấp huyện, giai đoạn 2020-2025 (đ/c Hùng PCVP)

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Làm việc tại cơ quan

C

14h: Làm việc với các ngành: TCKH, KTHT, Ban QLDA ĐT-XD về thống nhất quy mô các công trình thuộc DA đầu tư công cấp Tỉnh, giai đoạn 2020-2025 (đ/c Hùng PCVP)

Làm việc Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể thao

Làm việc tại cơ quan

Thứ năm 06/8

S

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h30: Đi kiểm tra điểm cách ly tập trung và công tác thi tốt nghiệp THPT

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h30: Làm việc với Phòng LĐTB&XH (đ/c Thanh)

 

Khảo sát kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 (đ/c Tịnh)

C

14h: Làm việc với phòng TCKH, NN&PTNT về việc giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (đ/c Nhàn)

14h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Khảo sát kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 (đ/c Tịnh)

Thứ Sáu

07/8

S

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

-09h30: Làm việc với phòng NN&PTNT liên quan đến công việc của ngành (đ/c Nhàn)

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

 

Khảo sát kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 (đ/c Tịnh)

C

Làm việc tại cơ quan

14h: Kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19

Khảo sát kiến nghị cử tri tại kỳ họp thứ 10 (đ/c Tịnh)

Thứ bảy

08/8

S

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

(đ/c Hào)

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h: Kiểm tra phòng chống Covid-19

 

C

 

 

 

Chủ nhật

09/8

S

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

(đ/c Hào)

- 7h30: Hop Trực tuyến phòng, chống dịch Covid-19;

- 09h: Kiểm tra phòng chống Covid-19

 

C

 

 

 

 

Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.936 khách