Tìm kiếm

Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Tuần thứ 29 (Từ ngày 13-19/7/2020)
Ngày cập nhật 15/07/2020

Ngày

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

Thứ Hai

13/7

S

Dự làm việc UBND các xã, thị trấn xác nhận pháp lý bản đồ địa giới hành chính (Dự án 513)

Đi kiểm tra cơ sở

Họp HĐKL viên chức (P. Nội vụ)

Hội ý TT HĐND đầu tuần

Hội ý TT HĐND đầu tuần

C

Làm việc Phòng Nội vụ và Phòng Giáo dục và Đào tạo (đ/c Thanh)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với TT Văn hóa-Thông tin và Thể thao

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Thứ Ba

14/7

S

Làm việc tại cơ quan

Dự Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 10, Khóa VII

Dự hội nghị sơ kết công tác Du lịch tại huyện Quảng Điền

Họp tại Tỉnh

Đi cơ sở

C

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn huyện

Thứ Tư

15/7

S

Dự Hội nghị Tổng kết công tác Cải cách hành chính

Dự Kỳ họp HĐND tỉnh lần thứ 10, Khóa VII

Dự Hội nghị về tổng kết thực hiện Chỉ thị số 40 về hoạt động tín dụng chính sách xã hội tại Tỉnh ủy

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

C

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

14h: Họp cho ý kiến về Dự thảo Kế hoạch “Hương xưa Làng cổ” năm 2020

Họp Ban Thường vụ Huyện ủy

Khảo sát làng nghề lưới Vân Trình (đ/c Tịnh làm giấy mời)

Thứ năm 16/7

S

TT Huyện ủy nghe các cơ quan liên quan báo cáo, soát xét các nội dung chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện.

08h: Làm việc với phòng KTHT và các ngành về chuyển đổi mô hình quản lý chợ (đ/c Hùng PCVP)

- 08h: Dự hội nghị tuyên truyền về ảnh hưởng sóng điện từ và quản lý trạm BTS

- 09h: Làm việc với P Giáo dục và Nội vụ về tuyển dụng viên chức mầm non và thăng hạng viên chức giáo dục (đ/c Thanh)

Đi công tác tại  huyện A Lưới

Làm việc tại cơ quan

C

Làm việc tại cơ quan

14h: Làm việc BQL Dự án Trường Sơn Xanh về việc triển khai Dự án trên địa bàn (đ/c Nhàn)

14h: Họp Ban Đại diện HĐQT NHCS xã hội huyện (đ/c Nhàn)

Đi công tác tại  huyện A Lưới

Tham dự giám sát ban Pháp chế HĐND huyện tại xã Phong Hiền (đ/c Tịnh)

Thứ Sáu

17/7

S

Dự Hội nghị Sơ kết công an huyện 06 tháng đầu năm

08h: Làm việc với các ngành liên quan về GPMB các dự án trên địa bàn (đ/c Hùng PCVP)

- 08h: Làm việc với các ngành liên quan về công tác chuẩn bị khánh thành và đón nhận Di tích Trạm Phẩu thuật tiền phương (đ/c Nhi)

- 9h30: Kiểm tra cơ sở công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (đ/c Nhi điện mời)

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát KTXH 06 tháng đầu năm; tình hình phân loại rác thải tại nguồn; tình hình hoạt động trạm y tế xã Phong Chương (đ/c Tịnh)

C

15h: Dự họp UBND tỉnh về đánh giá tác động khai thác mỏ đá Xi măng Đồng Lâm; phương án hỗ trợ di dời người dân

14h: Làm việc với công ty TNHHMTV Huế - Việt và các ngành về triển khai một số dự án trên địa bàn (đ/c Nhàn)

14h: Kiểm tra cơ sở công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV (đ/c Nhi điện mời)

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát KTXH 06 tháng đầu năm; tình hình phân loại rác thải tại nguồn; tình hình hoạt động trạm y tế xã Phong Hải (đ/c Tịnh)

Thứ bảy

18/7

S

 

 

Kiểm tra Đề án Chủ nhật xanh

 

 

C

 

 

 

 

 

Chủ nhật

19/7

S

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.371.647
Hiện tại 4.987 khách