Tìm kiếm
Lịch công tác của Thường trực Hội đồng nhân dân và lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện (Từ ngày 03/6 đến 09/6/2019)
Ngày cập nhật 11/06/2019

Ngày

Đ/c: Trịnh Đức Hùng

Chủ tịch UBND huyện

Đ/c: Nguyễn Văn Cho

PCT UBND huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Đ/c Văn Công Bình

PCT HĐND huyện

Đ/c Võ Ngọc Sơn

PCT HĐND huyện

 

Thứ Hai

10/6

S

- 7h30: Hội ý 2 trực;

- 9h00: Hội ý Thường trực  Huyện ủy

- Hội ý trực;

- Kiểm tra sản xuất nông nghiệp các xã Ngũ Điền

- 7h30: Hội ý 2 trực;

- 9h00: làm việc với các đơn vị, địa phương về GPMB tuyến Cam Lộ - La Son

- 7h30: Hội ý 2 trực;

- 9h00: Hội ý bộ phận chuyên trách

- 7h30: Hội ý 2 trực;

- 9h00: Hội ý bộ phận chuyên trách

 

C

Kiểm tra, khảo sát đất đai liên quan đến dự án Cam lộ-La Sơn và Làng cổ Phước Tích (Đ/c Hùng)

Kiểm tra tại các xã Phong Sơn, Phong Xuân

Làm việc với Chi cục Đất đai đề nghị bổ sung kế hoạch sử dụng đất

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

 

Thứ Ba

11/6

S

Làm việc tại cơ quan

Kiểm tra tại các xã vùng Ngũ Điền

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát cùng với Hội khuyến học tỉnh một số xã liên quan đến công tác khuyến học

Làm việc với Ban VHXH, HĐND tỉnh tại xã Phong An, Phong Hải

 

C

- 14h00: Làm việc với lãnh đạo Cục Thuế tỉnh;

- 15h30: Họp giải quyết các vấn đề liên quan đến tôn giáo Phong Hải (Đ/c  Nhật – PVP và Đ/c Ánh)

Đi cơ sở

 

Thứ Tư

12/6

S

Thông qua quy hoạch chi tiết thị trấn Phong Điền (Đ/c Tuấn)

 

C

Khảo sát, kiểm tra các công trình dự án

Kiểm tra công tác phòng chống dịch tả lợn vùng Hòa Bình Chương (Đ/c Nhàn)

Đi thực địa tuyến Cam lô-Túy Loan đoạn qua khe Liềm (Đ/c Hùng)

Làm việc tại cơ quan

Khảo sát khu dân cư thôn Bồ Điền xã Phong An (Đ/c Hùng)

 

Thứ năm 13/6

S

Họp triển khai thực hiện  kế hoạch mỗi xã mỗi sản phẩm chủ lực (Đ/c Nhàn)

Làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường tại UBND xã Phong Thu (Đ/c Hùng)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với Trung tâm PTQĐ về giải trình bồi thường và hỗ trợ tại định  (Đ/c Hùng)

 

C

Họp thông qua đề án sẩn phẩm nông nghiệp đặc trưng (Đ/c Nhàn)

Làm việc tại cơ quan

Họp thông qua đề án sẩn phẩm nông nghiệp đặc trưng (Đ/c Nhàn)

 

Thứ Sáu

14/6

S

Làm việc với Thường trực Tỉnh ủy

Làm việc với các ngành về đất đai (đ/c Hùng)

Dự lễ phát động ngày Asean phòng chống sốt xuất huyết (Đ/c Nhàn)

Nghe báo cáo công tác chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ xã Điền Lộc

Dự giám sát cùng với Ban KTXH đối với phòng VHTT huyện (Đ/c Nhàn)

 

C

Họp tại UBND tỉnh

Làm việc với xã Phong Xuân về đất đai của công ty Việt Thắng (Đ/ Hùng)

Họp tiến độ GPMB các dự án, các công trình chuẩn bị đầu tư và khu tái định cư Cam Lộ - La Sơn và di dời các công trình HTKT (Đ/c Hùng)

Làm việc tại cơ quan

Làm việc với TT HĐND huyện Phú Vang

 

Thứ bảy

15/6

S

 

 

 

 

 

 
 

C

 

 

 

 

 

 

Chủ nhật

16/6

 

 

 

 

 

 

 

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.498.213
Hiện tại 169 khách