Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 28/09/2023

Ngày 29 tháng 8 năm 2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2027/QĐ-UBND về việc Công bố thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Người có công và lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Theo đó, đã công bố 03 TTHC cấp tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; UBND cấp huyện; UBND cấp xã và 02 TTHC cấp huyện thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã

          I. TTHC cấp tỉnh thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; UBND cấp huyện; UBND cấp xã

  1. Thủ tục Hỗ trợ phương tiện nghe nhìn cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng
  2. Thủ tục Hỗ trợ lắp đặt hệ thống xử lý nước sạch cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng
  3. Thủ tục Xóa nhà tạm cho hộ nghèo

II. TTHC cấp huyện thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện; UBND cấp xã

  1. Trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng
  2. Trợ cấp xã hội hàng tháng cho hộ nghèo không có khả năng lao động

 

Tập tin đính kèm:
TT HCC
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 5.798 khách