F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Tình hình rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 trong năm 2022
Ngày cập nhật 12/11/2022

1. Tình hình triển khai thực hiện:

Từ đầu năm 2022 đến nay, UBND huyện Phong Điền đã nhận được 12 Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, thay thế được chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, UBND đã có thông báo bằng văn bản yêu cầu thực hiện các nội dung đảm bảo thường xuyên, liên tục:

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 thuộc các lĩnh vực có sửa đổi TTHC.

- Công khai các TTHC trên Trang thông tin điện tử huyện, cập nhật vào phần mềm xử lý dịch vụ công trực tuyến; đồng thời hướng dẫn niêm yết công khai đảm bảo theo quy định tại Quyết định số.

- Chỉ đạo việc hướng dẫn, tiếp nhận và giải quyết các TTHC cho tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

2. Kết quả triển khai thực hiện

Trong năm 2022, UBND huyện đã ban hành 12 thông báo, văn bản để yêu cầu các đơn vị tiến hành rà soát các quy trình. Theo định kỳ hàng quý, UBND huyện đều tổ chức các phiên họp đánh giá tiến độ rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy trình để giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện và thống nhất việc đề nghị ban hành sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các quy trình.

Trên cơ sở các Quy trình bắt buộc của Hệ thống quản lý chất lượng đã được ban hành và kết quả rà soát ban hành, sửa đổi, bổ sung các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, ngày 11/11/2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định số 5792/QĐ-UBND về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng tại UBND huyện Phong Điền phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015; trong đó đã ban hành 4 quy trình bắt buộc của hệ thống, 15 quy trình nội bộ bắt buộc, đã quy trình hóa đảm bảo 100% số lượng thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện

3. Một số nhiệm vụ trong tâm thời gian đến

- Trên cơ sở Quyết định công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, tiến hành cấu hình trên hệ thống của phần mềm dịch vụ công tập trung của huyện để áp dụng, thực hiện.

- Tiếp tục rà soát, mở rộng phạm vi áp dụng đối với tất cả các TTHC ban hành mới, thay đổi, hủy bỏ và thực hiện công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 sau khi hoàn thành mở rộng và thực hiện niêm yết công khai theo quy định.

- Tiếp tục chỉ đạo rà soát, ban hành điều chỉnh quy trình khi có thủ tục hành chính sửa đổi, điều chỉnh.

- Rà soát những nội dung tồn đọng theo Kế hoạch số 279/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Phong Điền về xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện năm 2022 để thực hiện hoàn thành đảm bảo nội dung và thời gian kế hoạch.

Văn phòng HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 2.901 khách