F:\F_Portal\phongdien.hue.gov.vn\UploadFiles HUYỆN PHONG ĐIỀN
Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Phong Điền
Ngày cập nhật 12/11/2022

UBND huyện Phong Đền ban hành Quyết định số 5792 /QĐ-UBND, ngày 11/11/2022 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 áp dụng tại UBND huyện Phong Điền. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 4787/QĐ-UBND ngày 11/11/2021 của UBND huyện về việc công bố lại hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện.

 

Tập tin đính kèm:
Văn phòng HĐND-UBND
Các tin khác
Xem tin theo ngày  

Thống kê truy cập
Tổng truy cập 6.671.050
Hiện tại 2.858 khách