Tìm kiếm
Công bố 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày cập nhật 05/06/2019

Ngày 31/05/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND công bố 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Theo đó, 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức; Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân. 02 TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 1268/QĐ-UBND  ngày 13/6/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

 

Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao huyện (theo thuathienhue.gov.vn)
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.047.222
Hiện tại 1.194 khách