Tìm kiếm

Công bố 16 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
Ngày cập nhật 14/09/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa phê chuẩn Quyết định số 2121/QĐ-UBND về việc Sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Quyết định số 1716/QĐ-UBND ngày 15/7/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh về công bố Danh mục thủ tục hành chính (16 TTHC) được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Chứng thực thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế. Cụ thể:

 

Thủ tục hành chính áp dụng chung: Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận (MHS: 2.000815; Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận (MHS: 2.000843); Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (MHS: 2.000884); Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (MHS: 2.000913); Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch (MHS: 2.000927); Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực (MHS: 2.000942).

Thủ tục hành chính cấp huyện: Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp (MHS: 2.000992); Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật (MHS: 2.001008); Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản (MHS: 2.001044); Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản (MHS: 2.001050); Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản (MHS: 2.001052);

Thủ tục hành chính cấp xã: Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở (MHS: 2.001035); Thủ tục chứng thực di chúc (MHS: 2.001019); Thủ tục chứng thực văn bản từ chối nhận di sản (MHS: 2.001016); Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (MHS: 2.001406); Thủ tục chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở (MHS: 2.001009).

 
 
 
 
 
 
https://thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.746.570
Hiện tại 407 khách