Tìm kiếm
Tập trung phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã
Ngày cập nhật 23/06/2020
Tại buổi làm việc

Sáng ngày 22/6, Ông Nguyễn Đại Vui – TUV – Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư (KH&ĐT) đã có buổi làm việc với huyện Phong Điền về tình hình phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng phát triển giai đoạn 2021 – 2025. Dự buổi làm việc có ông Nguyễn Thanh Bình – TUV – Bí thư Huyện ủy Phong Điền, cùng lãnh đạo Huyện ủy – HĐND – UBND huyện.

 

Theo báo cáo của UBND huyện Phong Điền, kinh tế xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng khá và phát triển tương đối toàn diện trên các lĩnh vực, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp, kinh tế phát triển theo hướng chất lượng, hiệu quả, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ. Giá trị sản xuất tăng bình quân 15,7%/năm[1]. Thu nhập bình quân đầu người đạt 53 triệu đồng[2]. Thu ngân sách tăng bình quân 12%[3]. Tổng vốn đầu tư xã hội đạt 13.800 tỷ đồng. Sản lượng lương thực có hạt trung bình hằng năm đạt 60.150 tấn[4]. Tỷ lệ hộ nghèo đến năm 2020 giảm còn 3,84%; dự ước đến cuối năm 2020, có 11/15 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 59% trong cơ cấu kinh tế; tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm từ 23% năm 2015 xuống còn 19%, ngành dịch vụ chiếm 22%. Trong nội bộ ngành nông nghiệp, tỷ trọng trong trồng trọt giảm, tăng dần tỷ trọng chăn nuôi và dịch vụ. Cơ cấu kinh tế tiểu vùng phát triển theo đúng định hướng. Cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng tích cực gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản giảm 2,2%, lĩnh vực dịch vụ giảm 4,3%, lĩnh vực công nghiệp xây dựng tăng 5,3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo tăng từ 40% lên 60%, đạt kế hoạch đề ra.

Công nghiệp - xây dựng chuyển biến mạnh mẽ, giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 14,8%/năm, chiếm tỷ trọng 59% trong cơ cấu kinh tế. Khu công nghiệp Phong Điền thu hút 14 dự án đầu tư, trong đó 13 dự án đi vào hoạt động[5], đạt tỷ lệ 39,11% vốn đăng ký, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp đạt 35%, giải quyết việc làm cho 7.990 lao động[6]. Các nhà máy sản xuất công nghiệp hoạt động ổn định, có hiệu quả và đang mở rộng quy mô sản xuất[7]. Năm 2019, huyện đã phối hợp với các Sở, ban, ngành cấp tỉnh kêu gọi, thu hút được nhiều nhà đầu tư đến nghiên cứu, khảo sát để triển khai thực hiện các dự án như: Tập đoàn FLC, Tập đoàn Contana, Công ty Kanglongda… Đồng thời, tích cực phối hợp với các nhà đầu tư thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng giao thông, hệ thống xử lý nước thải… để triển khai thực hiện các dự án. Ngành nghề tiểu thủ công nghiệp và làng nghề truyền thống có chuyển biến tích cực, nhiều ngành nghề được mở rộng, đa dạng sản phẩm, được thị trường tiếp nhận[8]. Quy hoạch các điểm TTCN được triển khai; cụm công nghiệp Điền Lộc bước đầu được đầu tư hạ tầng. Triển khai Đề án phát triển làng nghề đệm bàng Phò Trạch theo hướng phát triển du lịch và sản xuất sản phẩm thân thiện môi trường; đầu tư xây dựng Nhà trưng bày sản phẩm Mộc mỹ nghệ Mỹ Xuyên, khôi phục nghề gốm Phước Tích. Tổ chức quy hoạch và đầu tư hạ tầng các điểm TTCN của các xã, thị trấn để vận động các cơ sở vào sản xuất tập trung tại các điểm TTCN; các nghề, làng nghề truyền thống tiếp tục được duy trì và phát triển như: Điêu khắc gỗ Mỹ Xuyên, đan lưới Vân Trình, nón lá Phong Sơn, nghề ép dầu lạc, nấu dầu tràm, dầu sả, mộc dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng... Toàn huyện, hiện có 08 làng nghề được tỉnh công nhận là làng nghề truyền thống[9]. Sản xuất của các làng nghề truyền thống được quan tâm phát triển từ vùng nguyên liệu[10], tổ chức sản xuất đến kết nối thị trường tiêu thụ; mô hình doanh nghiệp tham gia phát triển sản xuất, bao tiêu sản phẩm đang được chú trọng[11]; bước đầu hình thành các liên kết phát triển làng nghề truyền thống gắn với du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái.Sản xuất nông nghiệp có nhiều chuyển biến mạnh mẽ theo hướng sản xuất tập trung, an toàn, chất lượng, hình thành một số mô hình sản xuất hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao. Nuôi tôm công nghiệp trên cát tiếp tục phát triển, trở thành mũi nhọn kinh tế cho vùng ven biển-đầm phá. Mô hình trồng rau, màu trên cát mở ra hướng đi mới, đem lại hiệu quả cho vùng cát. Chăn nuôi từng bước chuyển sang hình thức sản xuất tập trung. Trồng rừng kinh tế đem lại thu nhập cao cho nhân dân vùng gò đồi.

Giai đoạn 2021 – 2025 huyện Phong Điền nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng bộ; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Phát triển toàn diện kinh tế - xã hội theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, trở thành vùng kinh tế động lực phía Bắc của tỉnh. Phát triển công nghiệp kết hợp nông nghiệp sạch theo hướng công nghệ cao là nền tảng, huy động mọi nguồn lực để phát triển hạ tầng kỹ thuật cho phát triển đô thị là giải pháp đột phá. Phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường công tác quốc phòng, an ninh, đảm bảo ổn định chính trị - xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý điều hành của chính quyền từ huyện đến xã; hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và trở thành thị xã trước năm 2025, góp phần xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm 15-17%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 70 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân 10-15%/năm.Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 10-12%/năm.Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia trên 90%...

Tại buổi làm việc các đại biểu đã có những đánh giá về tầm quan trọng của việc phát triển kinh tế xã hội, xây dựng kế hoạch đầu tư  giai đoạn 2021 – 2025, do vậy quá trình xây dựng kế hoạch phải được tính toán kỹ lưỡng về các lĩnh vực đầu tư, về các danh mục đầu tư cụ thể.Tạo mọi điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mở rộng sản xuất, kinh doanh. Có các giải pháp nhằm hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động ổn định, hiệu quả. Tiếp tục đổi mới và phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác theo hướng liên doanh, liên kết để sản xuất, tiêu thụ sản phẩm hàng hóa nông sản. Phát huy tốt vai trò kinh tế hộ gia đình.Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, bồi dưỡng nguồn thu và tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách. Tập trung làm tốt công tác quy hoạch, đầu tư hạ tầng bán đấu giá quyền sử dụng đất…

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Đại Vui – TUV – Giám đốc Sở Kế hoạch và đầu tư biểu dương những kết quả huyện Phong Điền đạt được trong thời gian qua. Để hoàn thành nhiệm vụ năm 2020 và những năm tiếp theo, ông Nguyễn Đại Vui đề nghị trước mắt, huyện Phong Điền cần tập trung chỉ đạo và thực hiện tốt các nghị quyết đã đề ra. Rà soát lại các quy hoạch trên địa bàn huyện để có quy hoạch tổng thể về đô thị, khu dân cư, cụm công nghiệp để bảo đảm phát triển bền vững. Thực hiện tốt Đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thu hút đầu tư trên cả lĩnh vực CN-TTCN và nông nghiệp. Ưu tiên xử lý môi trường làng nghề, môi trường nông thôn. Đẩy mạnh phát triển CN-TTCN, đồng thời làm tốt việc lấy ý kiến nhân dân khi triển khai thực hiện các dự án xây dựng trên địa bàn, lựa chọn nhà đầu tư ở các lĩnh vực công nghệ cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực đất đai, tài chính, xây dựng cơ bản. Đối với các kiến nghị, đề xuất của huyện, Sở KH&ĐT sẽ phối hợp với các sở, ngành chức năng hướng dẫn huyện giải quyết cụ thể từng phần việc, tạo điều kiện cho huyện thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Phong Điền trở thành thị xã trước năm 2025.

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.648 khách