Tìm kiếm
Xây dựng thị trấn Phong Điền trở thành phường trung tâm của thị xã Phong Điền trong tương lai
Ngày cập nhật 23/06/2020
Trung tâm thị trấn Phong Điền
Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015 - 2020, trên cơ sở xác định rõ trọng tâm, khâu đột phá, cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân thị trấn Phong Điền đã tạo nhiều chuyển biến làm tiền đề cho nhiệm kỳ 2020- 2025 xây dựng thị trấn Phong Điền trở thành phường trung tâm, góp phần xây dựng huyện Phong Điền trở thành Thị xã trong thời gian tới.
 
 
 
 

Mấy năm trở lại đây, thị trấn Phong Điền đã có nhiều sự thay đổi lớn, nhất là diện mạo đô thị, ông Thái Ngọc Thảo - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND thị trấn cho biết "Được sự quan tâm của Tỉnh và Huyện đầu tư cơ sở hạ tầng, bên cạnh đó chúng tôi tập trung phát huy các nguồn lực sẵn có, vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách để tạo điều kiện đầu tư các dự án phát triển kinh tế trọng điểm và phát triển toàn diện kinh tế của thị trấn. Huyện và thị trấn cũng tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư để xây dựng các khu công nghiệp, khai thác lợi thế và tiềm năng sẵn có của thị trấn, phát triển kinh tế thương mại và dịch vụ".

Trong 5 năm từ 2015 đến nay, thị trấn Phong Điền đã huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư để phát triển kinh tế - xã hội, trong đó tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhờ vậy diện mạo đô thị ngày càng đổi thay. Với nguồn vốn cấp trên và địa phương, thị trấn Phong Điền đã triển khai đầu tư 127 dự án với tổng kinh phí 285,705 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện 221,65 tỷ đồng,  ngân sách thị trấn 64,055 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng giao thông được chỉnh trang, nâng cấp và xây dựng mới khá hoàn thiện, đúng quy hoạch 26,9 km đường được đầu tư mới, trong đó 17,9km đường bê tông và 9 km đường nhựa được đầu tư đưa vào sử dụng... Với tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2015-2020 đạt 3.215 tỷ đồngNgoài ra, triển khai thực hiện nhiều quy hoạch quan trọng như quy hoạch chi tiết thị trấn Phong Điền, quy hoạch khu dân cư Xạ Biêu giai đoạn 2, khu dân cư Trạch Thượng 2, khu dân cư DD 6, khu dân cư phía tây thị trấn; khu dân cư Bắc tỉnh lộ 9; khu chế biến nông lâm sản tập trung làm cơ sở để điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Công tác quản lý tài nguyên - môi trường có sự chuyển biến tích cực, đã tăng cường công tác quản lý đất đai theo quy định của pháp luật và theo quy hoạch sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp khiếu nại về đất đai. Công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về bảo vệ môi trường được triển khai sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, ý thức của người dân về nếp sống văn minh đô thị được nâng lên, góp phần xây dựng thị trấn Phong Điền ngày càng xanh - sạch - sáng Phong trào ngày Chủ nhật xanh trên địa bàn được nhân dân hưởng ứng tích cực, làm thay đổi tư duy đến hành động của người dân trong việc thu gom, xử lý rác thải, trồng và chăm sóc cây xanh bảo vệ môi trường sống.

Với sự quan tâm tạo mọi điều kiện từ cấp ủy, chính quyền thị trấn đã khuyến khích, động viên các tổ chức, hộ gia đình đẩy mạnh đầu tư, phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, ngành nghề dịch vụ, thương mại. Trong những năm qua, công nghiệp xây dựng trên địa bàn thị trấn Phong Điền tiếp tục phát triển và thu hút nguồn lực để đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng để nâng cấp đô thị. Bên cạnh đó khuyến khích và tạo điều kiện phát triển tiểu thủ công nghiệp, kinh tế tư nhân, tạo môi trường thuận lợi để các thành phần kinh tế trong và ngoài địa bàn đầu tư xây dựng cơ sở, mua sắm thiết bị, mở rộng ngành nghề, góp phần giải quyết việc làm. Đến nay trên địa bàn thị trấn có 24 công ty TNHH đang hoạt động, giải quyết việc làm cho hơn 5.000 lao động trong và ngoài địa phương. Bên cạnh đó, tiểu thủ công nghiệp tiếp tục phát triển, mở rộng sản xuất góp phần chuyển đổi cơ cấu ngành nghề, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho nhân dân, đến nay trên địa bàn có 107 cơ sở đang hoạt động có hiệu quả. Thương mại, dịch vụ phát triển phong phú, đa dạng đáp ứng ngày càng tốt hơn cho sản xuất và đời sống; chiếm 32 % cơ cấu kinh tế. Hiện nay trên địa bàn có 783 hộ kinh doanh cá thể hoạt động có hiệu quả.

Chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi từng bước mang lại hiệu quả, đã triển khai cho nhân dân đăng ký hỗ trợ cây giống, hỗ trợ kỹ thuật chăm sóc và cải tạo đất nên từ đó qua hằng năm cây ăn quả được trồng thay thế dần cho các loại cây trồng khác kém hiệu quả. Đến nay, diện tích cây ăn quả phát triển từ 29ha năm 2015 lên 75ha năm 2019 trong đó cây thanh trà 47,9ha; bưởi da xanh 8,2ha; cam, quýt, ổi 18,9ha mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Kết thúc nhiệm kỳ 2015 - 2020, thị trấn Phong Điền có 15/16 chỉ tiêu nghị quyết thực hiện đạt và vượt, giá trị sản xuất tăng bình quân hàng năm là 17%, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tỷ trọng ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu kinh tế. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên với thu nhập bình quân đầu người ước năm 2020 đạt 70 triệu đồng, lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được chăm lo tốt hơn, đời sống vật chất của người dân không ngừng được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm, số hộ giàu, hộ khá tăng lênNhững thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn đạt được có ý nghĩa hết sức quan trọng, khẳng định sự đúng đắn về đường lối đổi mới của Đảng, là động lực quan trọng để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Phong Điền xây dựng phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tiếp theo. 

Đồng chí Trịnh Thị Hồng Vân - Bí thư Đảng ủy thị trấn Phong Điền cho biết để đạt được những kết quả trên, yếu tố quan trọng và có tính quyết định đó là công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, quản lý và điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới; huy động được trí tuệ, đoàn kết, thống nhất trong Đảng và đoàn kết, đồng thuận cao trong nhân dân thông qua thực hiện tốt quy chế dân chủ, đảm bảo đúng nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách” trong lãnh đạo và “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra, giám sát” trong thực hiện; gắn phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, đoàn thể xã hội.

Trên cơ sở nền tảng những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị trấn Phong Điền quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra. Trong đó tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển kinh tế nhanh và bền vững theo hướng Công nghiệp - Dịch vụ, thươngmại - Nông nghiệp; huy động và tập trung mọi nguồn lực đẩy nhanh tốc độ phát triển đô thị; phát huy dân chủ, giải quyết tốt các vấn đề xã hội; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân; đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể; quyết tâm xây dựng thị trấn Phong Điền trở thành phường trung tâm, góp phần xây dựng huyện Phong Điền trở thành thị xã.

Trần Minh (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.327.170
Hiện tại 4.637 khách