Tìm kiếm

Công bố 02 TTHC mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế
Ngày cập nhật 04/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1091/QĐ-UBND ngày 29/4 công bố 02 TTHC mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.

Theo đó, 02 TTHC mới ban hành lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế là Thủ tục Cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ từ sổ gốc; Thủ tục Chỉnh sửa nội dung văn bằng, chứng chỉTTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Thông tư số 21/2019/TT-BGDĐT ngày 29/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

https://thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.747.029
Hiện tại 532 khách