Tìm kiếm
Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo
Ngày cập nhật 04/05/2020

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có Quyết định số 1092/QĐ-UBND ngày 29/4 phê duyệt công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo là: Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học phổ thông.

Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là Cấp giấy phép, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung thuộc chương trình trung học cơ sở

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 18, khoản 2, Phần phụ lục tại Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên Huế. Bãi bỏ thủ tục hành chính số 23, khoản 2, Phần phụ lục tại Quyết định số 468/QĐ-UBND ngày 25/02/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực giáo dục và đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.

https://thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.631 khách