Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP
Ngày cập nhật 29/04/2020
Chủ tịch UBND huyện Trịnh Đức Hùng chủ trì hội nghị triển khai chi trả cho người dân theo Nghị quyết 42 của Chính phủ

Sáng ngày 28/4, Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị Quyết 42/NQ-CP huyện Phong Điền tổ chức hội nghị triển khai Kế hoạch chi trả hỗ trợ người có công, bảo trợ xã hội, người nghèo, cận nghèo theo Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP huyện Phong Điền.

Huyện Phong Điền đang khẩn trương triển khai thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ nhằm giúp cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người hưởng chế độ bảo trợ xã do ảnh hưởng dịch COVID-19. Bắt đầu thực hiện từ ngày 29/4/2020 và hoàn thành trước ngày 30/04/2020. Toàn huyện Phong Điền dự kiến có 13.404 người được hưởng chế độ hỗ trợ theo quy định với tổng số tiền 16.350.000.000 đồng do ảnh hưởng dịch COVID- 19. Trong đó, có 2.322 người thuộc diện có công; 6.074 người thuộc diện bảo trợ xã hội; 1.580 người thuộc diện hộ nghèo và 3.428 người thuộc diện hộ cận nghèo.

Theo đó, các cấp, các ngành cần tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ảnh hưởng đối với dịch COVID-19 để người dân hiểu và đồng thuận với việc triển khai thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP  trên địa bàn huyện, về các chính sách trong việc hỗ trợ người dân, ổn định đời sống. Tăng cường trách nhiệm của chính quyền các cấp trong công tác  đảm bảo an sinh xã hội tại các địa phương. Thực hiện chi trả cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo kịp thời theo tinh thần của Quyết định 15/QĐ-TTg. Việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng phải kịp thời, chính xác, đúng đối tượng không được trùng lặp, đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch Covid-19 và an toàn tuyệt đối về tài sản, ngân sách chi trả. Các địa phương, đơn vị phân công cán bộ phụ trách và chịu trách nhiệm trong việc chi trả đến tận tay của người được hỗ trợ theo đúng quy định. căn cứ tình thình thực tế, các địa phương bố trí thêm cán bộ chi trả, lực lượng bảo vệ và giữ an ninh trật tự, an toàn xã hội, việc chi trả phải đảm bảo đúng đối tượng, công khai, minh bạch, có giám sát chặt chẽ, không để xảy ra việc trục lợi trong thực hiện chính sách.

Phát biểu tại hội nghị đồng chí Trịnh Đức Hùng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 42/NQ-CP huyện Phong Điền đã giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn của huyện triển khai thực hiện theo kế hoạch chi trả. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai rà soát và thực hiện nội dung hỗ trợ cho các đối tượng theo quy định của Nghị quyết số 42/NQ-CP đảm bảo kịp thời, công khai, minh bạch và đúng theo quy định. Phòng Tài chính - Kế hoạch, chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan phân bổ ngân sách, bố trí kinh phí để thực hiện các chính sách hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết số 42/NQ-CP. Hướng dẫn việc thanh quyết toán ngân sách nhà nước, kinh phí thực hiện hỗ trợ theo quy định.  Đối với Ủy ban nhân dân xã, thị trấn rà soát, thống kê, niêm yết danh sách đối tượng được hỗ trợ theo quy định của Nghị quyết. Xây dựng lịch chi trả cụ thể, chi tiết của từng đơn vị trên địa bàn, phân công các tổ để chi trả và địa điểm chi trả phù hợp, thuận tiện cho người được hỗ trợ. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND huyện về triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ, chi trả cho các đối tượng trên địa bàn theo đúng quy định của nhà nước và hướng dẫn của các cơ quan cấp huyện, cấp tỉnh. Để chính sách hỗ trợ của Nhà nước đến tay đúng đối tượng và kịp thời, đồng chí Trịnh Đức Hùng, Chủ tịch UBND huyện, đặc biệt nhấn mạnh, trong quá trình chi trả phải đảm bảo chính xác, đúng đối tượng, đúng chính sách, công khai, minh bạch, không để xảy ra việc lợi dụng, trục lợi chính sách trên địa bàn.

 
 
 
 
 
 
Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.046.036
Hiện tại 261 khách