Tìm kiếm
Công bố TTHC mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày cập nhật 28/04/2020

Ngày 15/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 991/QĐ-UBND phê duyệt Công bố 04 thủ tục hành chính (TTHC): mới ban hành (01 TTHC), bị bãi bỏ (03 TTHC) trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, 01 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.là "Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường"

03 TTHC bị bãi bỏ  trong lĩnh vực Bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.làXác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường; Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản; Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ 04 TTHC trong lĩnh vực Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã được công bố tại Quyết định số 2891/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế.

 
Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.609 khách