Tìm kiếm
Công bố TTHC thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 16/04/2020

Ngày 14/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 967/QĐ-UBND về việc công bố 01 TTHC thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã  áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 

Cụ thể, tên TTHC được thay thế trong lĩnh vực Trồng trọt thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là Thủ tục đăng ký chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng lúa sang trồng cây hàng năm hoặc trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản trên đất trồng lúa (Tên TTHC thay thế là: Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa).

TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Luật Trồng trọt số 31/2018/QH14 ngày 19/11/2018 và Nghị định số 94/2019/NĐ-CP ngày 13/12/2019 quy định chi tiết một số điều của Luật Trồng trọt về giống cây trồng và canh tác.

Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.520 khách