Tìm kiếm
Công bố 04 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Ngày cập nhật 16/04/2020

Ngày 14/4/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 965/QĐ-UBND Công bố 04 TTHC bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (01 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và PTNT là Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư.

Thủ tục hành chính bị bãi bỏ (03 TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện là: Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại; Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại; Cấp lại giấy chứng nhận kinh tế trang trại

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.513 khách