Tìm kiếm
Công bố 18 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
Ngày cập nhật 05/02/2020

Ngày 04 tháng 2 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký phê duyệt Quyết định số 342/QĐ-UBND công bố 18 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các Quyết định số: 2580/QĐ-UBND ngày 05/11/2018, Quyết định số 1979/QĐ-UBND ngày 16/8/2019  hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành:

Theo đó, 18 TTHC chuẩn hóa trong lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế bao gồm:

Lĩnh vực văn hóa cơ sở (11 thủ tục): Thủ tục Cấp Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp); Thủ tục Cấp Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke (thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện cấp); Thủ tục Công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; Thủ tục Xét tặng danh hiệu Khu dân cư văn hóa hàng năm; Thủ tục Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa; Thủ tục Công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Thủ tục Công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Thủ tục Công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Thủ tục Công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị”; Thủ tục Đăng ký tổ chức lễ hội; Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội.

Lĩnh vực thư viện (01 thủ tục): Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản

Lĩnh vực gia đình  (06 thủ tục): Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND huyện); Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện); Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện); Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện); Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện); Thủ tục Đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của UBND cấp huyện)

 

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.275
Hiện tại 5.179 khách