Tìm kiếm
Công bố 05 TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã
Ngày cập nhật 05/02/2020

Ngày 04 tháng 2 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký phê duyệt Quyết định số 341/QĐ-UBND công bố 05 TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 2581/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2018  của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, có 04 TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa trong đó Văn hóa cơ sở (03 TTHC): Thủ tục Xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm; Thủ tục Xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa; Thủ tục Thông báo tổ chức lễ hội.  Thư viện: (01 TTHC) Thủ tục Đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 500 bản đến dưới 1.000 bản
01 TTHC lĩnh vực thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế: Thủ tục Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 2.140.491
Hiện tại 5.662 khách