Tìm kiếm

Công bố 01 TTHC thay thế trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện
Ngày cập nhật 06/01/2020

Ngày 03 tháng 01 năm 2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 20/QĐ-UBND phê duyệt công bố 01 (một) TTHC thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 

Theo đó, 01 TTHC thay thế trong lĩnh vực Lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế là "phê duyệt, điều chỉnh, thiết kế dự toán công trình lâm sinh (đối với công trình lâm sinh thuộc dự án do Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định đầu tư)". TTHC nêu trên được thực hiện căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.746.999
Hiện tại 523 khách