Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Kế hoạch xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
Ngày cập nhật 02/01/2020

Ngày 26/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 272/KH-UBND về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, bảo đảm quyền được tiếp cận thông tin của người dân, góp phần xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới và phường, thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Theo đó, Kế hoạch triển khai một số nhiệm vụ trong tâm sau:

1. Ban hành kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc triển khai thực hiện.

2. Rà soát, nghiên cứu, đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện về thể chế liên quan đến công tác xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3. Tiếp tục thông tin, tuyên truyền, phổ biến về nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật và các quy định pháp luật liên quan đến thực hiện các điều kiện, chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật.

4. Tiếp nhận, tổng hợp, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc.

5. Chỉ đạo, hướng dẫn, đề ra giải pháp thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật theo trách nhiệm và phạm vi quản lý của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

6. Chỉ đạo, hướng dẫn việc rà soát, chấm điểm, tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

7. Tổ chức đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

8. Niêm yết, công khai kết quả đánh giá.

9. Chọn triển khai mô hình điểm cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

10. Kiểm tra, sơ kết, tổng kết, khen thưởng.

https://thuathienhue.gov.vn
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.045.755
Hiện tại 209 khách