Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước
Ngày cập nhật 16/01/2018

Ngày 19 tháng 12 năm 2017, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Thông tư 41/2017/TT - BTTTT quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Theo đó, thông tư được áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức (bao gồm: các Bộ, cơ quan ngang  Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp, các đơn vị sự nghiệp sử dụng ngân sách nhà nước) và tổ chức, cá nhân liên quan sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử của cơ  quan nhà nước.

Về nguyên tắc sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử, Thông tư nêu rõ: Chữ ký số phải gắn kèm văn bản điện tử sau khi ký số. Văn bản điện tử được ký số phải đảm bảo tính xác thực, tính  toàn vẹn xuyên suốt quá trình trao đổi, xử ly ́ và lưu trữ văn bản điện tử được ký số... Chữ k y ́ sô ́ trên văn bản điện tử là hợp lệ khi việc kiểm tra, xác thực thông tin về chứng thư sô ́của người ký số tại thời điểm ky ́còn hiệu lực, chữ ký sô ́được tạo ra đúng bởi khóa bí mật  tương ứng với khóa công khai trên chứng thư sô ́và văn bản điện tử đảm bảo tính toàn vẹn.

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 05/02/2018./.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.042.750
Hiện tại 4.598 khách