Tìm kiếm

Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Lãnh đạo HĐND huyện
1Nguyễn Văn ChoPhó Chủ tịch HĐND nvcho.phongdien@thuathienhue.gov.vn
2Võ Ngọc SơnPhó Chủ tịch HĐND vnson.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Lãnh đạo UBND huyện
3Nguyễn Đình BáchChủ tịch UBND ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn
4Hồ ĐônPhó Chủ tịch UBND0914529613 hdon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
5Hoàng Văn TháiPhó Chủ tịch UBND hvthai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND
6Nguyễn Hồng NhậtPhó Chánh văn phòng0945811976 nhnhat.phongdien@thuathienhue.gov.vn
7Lê Văn HùngPhó Chánh văn phòng01228525678 lvhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
8Lê Phi HưngPhó Chánh văn phòng01239810009 lphung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
9Nguyễn Đức PhúcPhó TB chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện0915050159 ndphuc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
10Nguyễn Thị ThúyPhó TB chuyên trách Ban KT-XH HĐND huyện01287690839 ntthuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
11Nguyễn Chính ThanhChuyên viên0369754050 ncthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
12Võ Thị Thanh NhànChuyên viên0982621512 vttnhan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
13Nguyễn Thị NhiChuyên viên01699979940 ntnhi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
14Hoàng Phước Vĩnh HàoChuyên viên0905270684 hpvhao.phongdien@thuathienhue.gov.vn
15Đồng Thị Ngọc ÁnhChuyên viên0368799166 dtngocanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
16Nguyễn Thị Thanh TịnhChuyên viên ntttinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
17Nguyễn HảiKế toán0935316926 nhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
18Nguyễn Thị Mỹ VânVăn thư0979191459 ntmvan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
19Nguyễn Thị Thanh XuânVăn thư0976207684 nttxuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
20Nguyễn DũngLái xe0984118295 ndung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
21Hoàng Phủ Ngọc TườngLái xe0913320069 hpntuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
22Trần Viết MinhLái xe0913320069 tvminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
23Lê Thị TrangTạp vụ0834989860 lttrang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Nội vụ
24Đặng Quang BìnhTrưởng phòng0942595557 dqbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
25Nguyễn Quốc VănPhó Trưởng phòng0914194455 nqvan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
26Hoàng DũngChuyên viên0973210678 hdung1973@gmail.com; hdung.phongdien@thuathienhue.
27Nguyễn Đình SángChuyên viên0905350199 ndsang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
28Nguyễn Đăng SơnChuyên viên0935898281 ndson.phongdien@thuathienhue.gov.vn
29Đồng Thị Bạch VânChuyên viên0905166115 dtbvan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
30Nguyễn Thị Hoài PhươngChuyên viên0981539889 nthphuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
31Nguyễn Trọng KhánhChuyên viên0918123346 ntkhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
32Phòng Nội vụĐại diện054.3751789 - 0nv.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện
33Hoàng Bá NghiễmTrưởng phòng0914007297 hbnghiem.phongdien@thuathienhue.gov.vn
34Trịnh Đức HiệpPhó Trưởng phòng0911350340 tdhiep.phongdien@thuathienhue.gov.vn
35Nguyễn Hữu DươngPhó Trưởng phòng0918469559 nhduong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
36Nguyễn Viết TưởngChuyên viên0974892911 nvtuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
37Đỗ Duy ĐứcChuyên viên0935399009 ddduc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
38Hồ Quốc HảiChuyên viên0905082646 hqhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
39Lê Ngọc Quỳnh TrangChuyên viên0934740464 lnqtrang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
40Lê Văn TrọngChuyên viên lvtrong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tài chính Kế hoạch
41Trịnh Đức NhuTrưởng phòng0914042410 tdnhu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
42Nguyễn Thị Diệu HiềnPhó Trưởng phòng0915038090 ntdhien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
43Nguyễn TrinhPhó Trưởng phòng0913410399 ntrinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
44Tào Thế ThanhChuyên viên0935455366 ttthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
45Trần Văn TânChuyên viên0913054088 tvtan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
46Hoàng MãnChuyên viên0913411857 hman.phongdien@thuathienhue.gov.vn
47Huỳnh Thị Hương ThủyChuyên viên01202759931 hththuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
48Hoàng Thị Thanh HuyềnChuyên viên0986125008 htthuyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
49Nguyễn Thị Thúy KiềuKế toán01246808179 nttkieu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
50Phòng Tài chính Kế hoạchĐại diện054.3551302 tckh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tài nguyên Môi trường
51Thân Mạnh TuấnTrưởng phòng0905241314 tmtuan.phongdien@thuathienhue.gov.v
52Nguyễn Văn TùngPhó Trưởng phòng nvtung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
53Hồ Văn NhânPhó Trưởng phòng0985857589 hvnhan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
54Nguyễn Đình TùngChuyên viên0988150959 ndtung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
55Phạm Thị Hồng NhạnChuyên viên0914425657 pthnhan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
56Nguyễn Thị Quỳnh ChâuChuyên viên0985970655 ntqchau.phongdien@thuathienhue.gov.vn
57Trần Văn SơnChuyên viên01255354073 tvson.phongdien@thuathienhue.gov.vn
58Nguyễn Công ĐạtChuyên viên0905400091 ncdat.phongdien@thuathienhue.gov.vn
59Nguyễn Hữu LựcChuyên viên nhluc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
60Phòng Tài nguyên - Môi trườngĐại diện054.3551319 tnmt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tư pháp
61Bùi Viết KhanhTrưởng phòng0988408498 bvkhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
62Đoàn Thị Hương GiangPhó Trưởng phòng01255212734 dthgiang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
63Nguyễn Công AnChuyên viên0913409072 ncan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
64Nguyễn Đăng Sáu TýChuyên viên0965761119 ndsty.phongdien@thuathienhue.gov.vn
65Nguyễn Thị PhượngChuyên viên0935595669 ntphuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
66Phòng Tư phápĐại diện054.3551516 tp.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Thanh tra huyện
67Nguyễn Văn XảoChánh Thanh tra0914145371 nvxao.phongdien@thuathienhue.gov.vn
68Nguyễn Trung TiênPhó Chánh Thanh tra0946496843 nttien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
69Lê Minh TuấnChuyên viên0984861950 lmtuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
70Lê Thị Việt AnhChuyên viên0852785712 ltvanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
71Nguyễn ĐốnThanh tra viên0914001905 ndon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
72Thanh tra huyệnĐại diện054.3551366 tt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Hành chính công (SĐT: 02343552374 )
73Phan Văn BằngPhó Giám đốc0905021215 pvbang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
74Nguyễn Thị Thùy TrangChuyên viên01239861240 ntttrang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
75Đồng Thị Ngọc ÁnhChuyên viên01668799166 dtnanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
76Hồ Thị HuệChuyên viên0935414982 hthue.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
77Nguyễn Quốc TuấnTrưởng phòng0914367072 nqtuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
78Nguyễn Đăng ThànhPhó Trưởng phòng0982236252 ndthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
79Trần LợiPhó Trưởng phòng0945720044 tloi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
80Nguyễn Thị HằngChuyên viên0913500771 nthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
81Dương Hoàng HàChuyên viên0985866026 dhha.phongdien@thuathienhue.gov.vn
82Nguyễn Bá HuyChuyên viên0978388685 nbhuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
83Cao Đình HưngChuyên viên0986072725 cdhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
84Nguyễn Thị Hương BìnhChuyên viên nthbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
85Phòng Nông nghiệpĐại diện054.3551231 nnptnt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Văn hoá Thông tin
86Nguyễn Hồng ThắngTrưởng phòng0914125078 nhthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
87Hoàng HảiChuyên viên0986879266 hhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
88Hoàng Ngọc AnhChuyên viên0969979531 hnanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
89Trần Thị KhánhChuyên viên0935439449 ttkhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
90Nguyễn Thị Thu ThúyKế toán0905530561 nttthuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
91Trần Quang NhấtLái xe0944619615 tqnhat.phongdien@thuathienhue.gov.vn
92Phòng Văn hoáĐại diện0234.3551269 vhtt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo
93Nguyễn Phi HùngTrưởng phòng0914019124 nphung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
94Đặng Thị Thu HươngPhó Trưởng phòng0944140568 dtthuhuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
95Nguyễn Thị Thanh TâmPhó Trưởng phòng0914612789 ntttam.phongdien@thuathienhue.gov.vn
96Phạm Bá ThànhPhó Trưởng phòng0935983567 pbthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
97Nguyễn Thị Thu NguyênChuyên viên0981034359 nttnguyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
98Trần Đức MinhChuyên viên tdminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
99Nguyễn Hữu CườngChuyên viên0904446475 nhcuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
100Nguyễn Quang ÁnhChuyên viên0914237011 nqanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
101Nguyễn Thị Hồng ThưChuyên viên01297483865 nththu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
102Nguyễn Huy HùngChuyên viên01642529777 nhhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
103Nguyễn Văn ChươngChuyên viên0912459128 nvchuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
104Nguyễn Văn TriểnChuyên viên0977608325 nvtrien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
105Phạm Công TínhChuyên viên0913156291 pctinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
106Phan Văn LộcChuyên viên0914452025 httruc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
107Nguyễn Thị Kim LâuChuyên viên0169355419 ntklau.phongdien@thuathienhue.gov.vn
108Nguyễn Thị Phương ThảoChuyên viên0944618256 ntpthao.phongdien@thuathienhue.gov.vn
109Hà Trung TrựcChuyên viên01669752477 httruc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
110Lê Ngọc KhươngChuyên viên0912405059 lnkhuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
111Võ Hồng ChiếnChuyên viên01658677600 ntklau.phongdien@thuathienhue.gov.vn
112Trần Thị KhánhChuyên viên tthikhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
113Nguyễn HảiKế toán0935316926 nhaigd.phongdien@thuathienhue.gov.vn
114Trương Minh HảiKế toán0915549687 tmhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
115Phòng GDĐTĐại diện054.3551228 gddt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Y tế
116Thái Văn LệTrưởng phòng0905584192 tvle.phongdien@thuathienhue.gov.vn
117Nguyễn Đức TuyênY sỹ0942597559 ndtuyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
118Nguyễn Thị Phương ChiCán sự0979025578 ntpchi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
119Phòng Y tếĐại diện054.3561411 yte.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện
120Nguyễn Văn LươngTrưởng phòng0983552382 nvluong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
121Nguyễn Đình NgọcPhó Trưởng phòng0913003657 ndngoc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
122Hồ Thị BéPhó Trưởng phòng0905893295 htbe.phongdien@thuathienhue.gov.vn
123Nguyễn Thị Minh HảiChuyên viên0981168779 ntmhai.phongdien
124Nguyễn Hoàng Ngọc MinhChuyên viên0905310982 nhnminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
125Nguyễn Thị Diệu ChiChuyên viên0979030545 ntdchi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
126Lê Thị Thùy LinhChuyên viên0906555828 lttlinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
127Dương Thị Thanh HuyềnChuyên viên0981168773 dtthuyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
128Lê Thị LanKế toán0981036039 ltlan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
129Hồ ThốngBảo vệ - tạp vụ0917857222 hthong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
130Nguyễn Công TưBảo vệ - tạp vụ0948587950 nctu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
131Phòng LĐTBXHĐại diện0234.3551233 ldtbxh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
132Hồ Hữu PhúPhó Giám đốc0981989356 hhphu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
133Dương MinhChuyên viên0935291220 dminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
134Trần Minh TânChuyên viên0905022332 tmtan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
135Trần Thị Hương GiangChuyên viên0914284546 tthgiang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
136Hoàng Ngọc HòaChuyên viên0948741505 hnhoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
137Hoàng Thị Thanh LoanChuyên viên0393607991 httloan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
138Lê Ngọc PhúChuyên viên0937482989 lnphu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
139Nguyễn Đại NhuChuyên viên0914035301
140Ngô Thanh HùngChuyên viên0935414745 nthung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
141Nguyễn Viết ThắngChuyên viên0834900099 nvthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
142Ban Đầu tư Xây dựngĐại diện054.3551326 bdtxd.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Chi cục thuế
143Hồ Thị AnPhó Chi cục trưởng0981329248 htan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
144Chi cục thuếChuyên viên
145Diệp Hoài NguyênChuyên viên0988370360 dhnguyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Bảo hiểm Xã hội
146Nguyễn Thị Thùy LinhChuyên viên01225554486 nttlinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Công an
147Trần Hoài LinhPhó trưởng Công an0914196006
148Hoàng Thị NghĩaĐội phó đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
149Lê Văn ThọChuyên viên0368331569 lvtho.phongdien@thuathienhue.gov.vn
150Nguyễn Minh BảoChuyên viên
151Cao Thị HảiChuyên viên0971371357
Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai
152Nguyễn Văn PhúPhó Giám đốc0905315296 nvphu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
153Hoàng Thế HùngChuyên viên0905090414 hthung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
154Hồ Thị VânChuyên viên01225550709 htvan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
155Nguyễn Thị Lan PhươngChuyên viên0978057545 ntlphuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
156Nguyễn Thị Thu HằngChuyên viên0977236555 ntthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
157Nguyễn Công LựcChuyên viên01693645133 ncluc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
158Nguyễn Đình Duy LongChuyên viên0905251213 nddlong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
159Nguyễn Ngọc VĩnhChuyên viên01677701692 nnvinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
160Phạm Thị Yến NhiChuyên viên01667373294 ptynhi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
161Trần Công ThànhChuyên viên0979049002 tcthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
162Đoàn Thị Thanh HươngChuyên viên0982843191 dtthuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
163Lê Phan Cát LinhChuyên viên0379123596 lpclinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
164Nguyễn Thị Diệu TiênVăn thư01667366790 ntdtien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
165Nguyễn Quang ThậnGiám đốc0913054960 nqthan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
166Nguyễn Công LụcPhó Giám đốc0975628186 nclucdn.phongdien@thuathienhue.gov.vn
167Võ Thành TâmPhó Giám đốc0907032397 vttam.phongdien@thuathienhue.gov.vn
168Ngô Đình ChíChuyên viên ndchi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
169Nguyễn Khoa QuânChuyên viên0973766127 nkquan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
170Đào Hữu MạnhChuyên viên0941347323 dhmanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
171Diệp Quốc LinhChuyên viên0979098102 dqlinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
172Đồng Thị NươngChuyên viên0973882980 dtnuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
173Hồ Đăng QuýChuyên viên0916669953 hdquy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
174Hoàng MayChuyên viên hmay.phongdien@thuathienhue.gov.vn
175Hoàng Thị QuýChuyên viên htquy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
176Lê Quốc PhongChuyên viên lqphong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
177Lê Thị Mộng ThườngChuyên viên0976218406 ltmthuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
178Lê Thị Minh ThuỷChuyên viên0918807019 ltmthuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
179Lê Văn DũngChuyên viên0368444438 lvdung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
180Nguyễn Thị My NiChuyên viên0977473710 ntmni.phongdien@thuathienhue.gov.vn
181Nguyễn Thị Phương AnhChuyên viên0356173399 ntpanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
182Nguyễn Thị Thu LýChuyên viên0905501000 nttly.phongdien@thuathienhue.gov.vn
183Nguyễn Thị ThuỷChuyên viên0397751349 nttthuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
184Nguyễn Văn DuyênChuyên viên01689150087 nvduyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
185Nguyễn Vạn HạnhChuyên viên0983144314 nvhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
186Nguyễn Văn SòngChuyên viên0946885141 nvsong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
187Phan Đình TuấnChuyên viên0986316157 pdtuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
188Phan Thị Hà MyChuyên viên0987306726 pthmy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
189Phạm Thị Khánh TrangChuyên viên0905631441 ptktrang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
190Trần Đình Quang VinhChuyên viên0973691959 tdquang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
191Trần Hữu PhongChuyên viên0833339959 thphong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
192Trần Nhật BìnhChuyên viên0902546054 tnbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
193Trịnh Thị Hồng GấmChuyên viên01236000672 tthgam.phongdien@thuathienhue.gov.vn
194Trần Thị Kim ThoaChuyên viên0986470915 ttkthoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
195Trần Thị Yến NhiChuyên viên0979324576 ttynhi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
196Trung tâm DNĐại diện054.3751136 ttdn.phongdien@thuathienhue.gov.vn
BQL di tích kiến trúc nghệ thuật làng cổ Phước Tích
197Nguyễn VũGiám đốc0918383075 nvu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
198Nguyễn Văn QuangGiám đốc0917732086 nvquang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
199Nguyễn Khoa ThắngPhó Giám đốc0918687600 nkthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
200Trần Thị Diệu TâmChuyên viên0777471007 ttttam.phongdien@thuathienhue.gov.vn
201Trần Thị Thúy VinhChuyên viên0906552589 tttvinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
202Dương Thị Thu SươngChuyên viên0935316907 dttsuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
203Trạm Khuyến nông-Lâm-NgưĐại diện
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
204Thái Ngọc ThuậnGiám đốc0816881977 tnthuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
205Trần Văn BốnChuyên viên0937960555 tvbon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
206Trương Thị Mỹ NyKế toán0948716264 tmny.phongdien@thuathienhue.gov.vn
207Nguyễn Khoa TiếuKỹ thuật viên0935412120 nktieu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
208Trần Ngọc MinhPhóng viên0935202576 tnminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
209Trần Thị PhượngPhát thanh viên01236353619 ttphuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
210Đài phát thanh huyệnĐại diện
Trung tâm phát triển quỹ đất
211Trương Minh PhátPhó Giám đốc0914173052 tmphat.phongdien@thuathienhue.gov.vn
212Trung tâm PTQĐĐại diện054.3761918 ttptqd.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND Thị trấn
213Thái Ngọc ThảoChủ tịch UBND0981168545 tnthao.ttphongdien@thuathienhue.gov.vn
214Nguyễn Đăng LongPhó Chủ tịch UBND ndlong.ttphongdien@thuathienhue.gov.vn
215Nguyễn Khoa KhươngPhó Chủ tịch UBND nkkhuong.ttphongdien@thuathienhue.gov.vn
216UBND Thị trấn Phong ĐiềnĐại diện ttphongdien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Hải
217UBND xã Phong HảiĐại diện phonghai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Hòa
218UBND xã Điền HòaĐại diện dienhoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Chương
219UBND xã Phong ChươngĐại diện phongchuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Hiền
220UBND xã Phong HiềnĐại diện phonghien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Bình
221UBND xã Phong BìnhĐại diện phongbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Mỹ (SĐT: 054. 3553130 )
222UBND xã Phong MỹĐại diện phongmy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Lộc
223UBND xã Điền LộcĐại diện dienloc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Hòa
224UBND xã Phong HòaĐại diện phonghoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Sơn
225UBND xã Phong SơnĐại diện phongson.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Môn
226UBND xã Điền MônĐại diện dienmon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Hải
227UBND xã Điền HảiĐại diện dienhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Xuân
228UBND xã Phong XuânĐại diện phongxuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Thu
229UBND xã Phong ThuĐại diện phongthu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Hương
230UBND xã Điền HươngĐại diện dienhuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong An
231UBND xã Phong AnĐại diện phongan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.407.354
Hiện tại 4.240 khách