Tìm kiếm

Danh bạ cơ quan
Từ khóa:  
STTHọ và tênChức vụĐiện thoạiEmail
Lãnh đạo HĐND huyện
1Nguyễn Văn ChoPhó Chủ tịch HĐND nvcho.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Lãnh đạo UBND huyện
2Nguyễn Đình BáchChủ tịch UBND ndbach.phongdien@thuathienhue.gov.vn
3Hồ ĐônPhó Chủ tịch UBND0914529613 hdon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
4Hoàng Văn TháiPhó Chủ tịch UBND hvthai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
5Nguyễn VũChánh Văn phòng0918383075 nvu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Văn phòng HĐND và UBND
6Nguyễn Hồng NhậtPhó Chánh văn phòng0945811976 nhnhat.phongdien@thuathienhue.gov.vn
7Lê Văn HùngPhó Chánh văn phòng01228525678 lvhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
8Lê Phi HưngPhó Chánh văn phòng01239810009 lphung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
9Nguyễn Đức PhúcPhó TB chuyên trách Ban Pháp chế HĐND huyện0915050159 ndphuc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
10Nguyễn Thị ThúyPhó TB chuyên trách Ban KT-XH HĐND huyện01287690839 ntthuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
11Nguyễn Chính ThanhChuyên viên0369754050 ncthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
12Nguyễn Thị NhiChuyên viên0357240456 ntnhi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
13Võ Thị Thanh NhànChuyên viên0982621512 vttnhan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
14Hoàng Phước Vĩnh HàoChuyên viên0905270684 hpvhao.phongdien@thuathienhue.gov.vn
15Đồng Thị Ngọc ÁnhChuyên viên0368799166 dtngocanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
16Nguyễn Thị Thanh TịnhChuyên viên ntttinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
17Nguyễn HảiKế toán0935316926 nhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
18Nguyễn Thị Thanh XuânVăn thư0976207684 nttxuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
19Nguyễn Thị Mỹ VânVăn thư0979191459 ntmvan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
20Nguyễn DũngLái xe0984118295 ndung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
21Hoàng Phủ Ngọc TườngLái xe0913320069 hpntuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
22Trần Viết MinhLái xe0913320069 tvminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
23Lê Thị TrangTạp vụ0834989860 lttrang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Nội vụ
24Lê Việt ThànhTrưởng phòng lvthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
25Lê Thị Hoa ĐàoPhó Trưởng phòng lthdao.phongdien@thuathienhue.gov.vn
26Nguyễn Trọng KhánhPhó Trưởng phòng0918123346 ntkhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
27Hoàng DũngChuyên viên0973210678 hdung1973@gmail.com; hdung.phongdien@thuathienhue.
28Nguyễn Đăng SơnChuyên viên0935898281 ndson.phongdien@thuathienhue.gov.vn
29Nguyễn Đình SángChuyên viên0905350199 ndsang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
30Đồng Thị Bạch VânChuyên viên0905166115 dtbvan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
31Nguyễn Thị Hoài PhươngChuyên viên0981539889 nthphuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
32Phòng Nội vụĐại diện054.3751789 - 0nv.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Kinh tế và Hạ tầng Huyện
33Hoàng Bá NghiễmTrưởng phòng0914007297 hbnghiem.phongdien@thuathienhue.gov.vn
34Trịnh Đức HiệpPhó Trưởng phòng0911350340 tdhiep.phongdien@thuathienhue.gov.vn
35Nguyễn Hữu DươngPhó Trưởng phòng0918469559 nhduong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
36Nguyễn Viết TưởngChuyên viên0974892911 nvtuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
37Lê Ngọc Quỳnh TrangChuyên viên0934740464 lnqtrang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
38Hồ Quốc HảiChuyên viên0905082646 hqhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
39Đỗ Duy ĐứcChuyên viên0935399009 ddduc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
40Lê Văn TrọngChuyên viên lvtrong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tài chính Kế hoạch
41Trịnh Đức NhuTrưởng phòng0914042410 tdnhu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
42Nguyễn Thị Diệu HiềnPhó Trưởng phòng0915038090 ntdhien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
43Nguyễn TrinhPhó Trưởng phòng0913410399 ntrinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
44Hoàng MãnChuyên viên0913411857 hman.phongdien@thuathienhue.gov.vn
45Hoàng Thị Thanh HuyềnChuyên viên0986125008 htthuyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
46Trần Văn TânChuyên viên0913054088 tvtan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
47Tào Thế ThanhChuyên viên0935455366 ttthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
48Huỳnh Thị Hương ThủyChuyên viên01202759931 hththuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
49Nguyễn Thị Thúy KiềuKế toán01246808179 nttkieu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
50Phòng Tài chính Kế hoạchĐại diện054.3551302 tckh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tài nguyên Môi trường
51Thân Mạnh TuấnTrưởng phòng0905241314 tmtuan.phongdien@thuathienhue.gov.v
52Hồ Văn NhânPhó Trưởng phòng0985857589 hvnhan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
53Nguyễn Thị Quỳnh ChâuChuyên viên0985970655 ntqchau.phongdien@thuathienhue.gov.vn
54Trần Văn SơnChuyên viên01255354073 tvson.phongdien@thuathienhue.gov.vn
55Phạm Thị Hồng NhạnChuyên viên0914425657 pthnhan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
56Nguyễn Đình TùngChuyên viên0988150959 ndtung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
57Nguyễn Công ĐạtChuyên viên0905400091 ncdat.phongdien@thuathienhue.gov.vn
58Nguyễn Hữu LựcChuyên viên nhluc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
59Phòng Tài nguyên - Môi trườngĐại diện054.3551319 tnmt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Tư pháp
60Bùi Viết KhanhTrưởng phòng0988408498 bvkhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
61Đoàn Thị Hương GiangPhó Trưởng phòng01255212734 dthgiang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
62Nguyễn Thị PhượngChuyên viên0935595669 ntphuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
63Nguyễn Đăng Sáu TýChuyên viên0965761119 ndsty.phongdien@thuathienhue.gov.vn
64Nguyễn Công AnChuyên viên0913409072 ncan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
65Phòng Tư phápĐại diện054.3551516 tp.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Thanh tra huyện
66Nguyễn Văn XảoChánh Thanh tra0914145371 nvxao.phongdien@thuathienhue.gov.vn
67Nguyễn Trung TiênPhó Chánh Thanh tra0946496843 nttien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
68Lê Minh TuấnChuyên viên0984861950 lmtuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
69Lê Thị Việt AnhChuyên viên0852785712 ltvanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
70Nguyễn ĐốnThanh tra viên0914001905 ndon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
71Thanh tra huyệnĐại diện054.3551366 tt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm Hành chính công (SĐT: 02343552374 )
72Phan Văn BằngPhó Giám đốc0905021215 pvbang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
73Đồng Thị Ngọc ÁnhChuyên viên01668799166 dtnanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
74Hồ Thị HuệChuyên viên0935414982 hthue.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
75Nguyễn Quốc TuấnTrưởng phòng0914367072 nqtuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
76Nguyễn Đăng ThànhPhó Trưởng phòng0982236252 ndthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
77Trần LợiPhó Trưởng phòng0945720044 tloi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
78Nguyễn Bá HuyChuyên viên0978388685 nbhuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
79Nguyễn Thị HằngChuyên viên0913500771 nthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
80Dương Hoàng HàChuyên viên0985866026 dhha.phongdien@thuathienhue.gov.vn
81Cao Đình HưngChuyên viên0986072725 cdhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
82Nguyễn Thị Hương BìnhChuyên viên nthbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
83Phòng Nông nghiệpĐại diện054.3551231 nnptnt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Văn hoá Thông tin
84Nguyễn Hồng ThắngTrưởng phòng0914125078 nhthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
85Hoàng HảiChuyên viên0986879266 hhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
86Hoàng Ngọc AnhChuyên viên0969979531 hnanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
87Trần Thị KhánhChuyên viên0935439449 ttkhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
88Nguyễn Thị Thu ThúyKế toán0905530561 nttthuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
89Trần Quang NhấtLái xe0944619615 tqnhat.phongdien@thuathienhue.gov.vn
90Phòng Văn hoáĐại diện0234.3551269 vhtt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Giáo dục và Đào tạo
91Nguyễn Phi HùngTrưởng phòng0914019124 nphung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
92Phạm Bá ThànhPhó Trưởng phòng0935983567 pbthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
93Nguyễn Thị Thanh TâmPhó Trưởng phòng0914612789 ntttam.phongdien@thuathienhue.gov.vn
94Đặng Thị Thu HươngPhó Trưởng phòng0944140568 dtthuhuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
95Trần Đức MinhChuyên viên tdminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
96Nguyễn Hữu CườngChuyên viên0904446475 nhcuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
97Nguyễn Quang ÁnhChuyên viên0914237011 nqanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
98Nguyễn Huy HùngChuyên viên01642529777 nhhung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
99Nguyễn Thị Hồng ThưChuyên viên01297483865 nththu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
100Võ Hồng ChiếnChuyên viên01658677600 ntklau.phongdien@thuathienhue.gov.vn
101Lê Ngọc KhươngChuyên viên0912405059 lnkhuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
102Nguyễn Thị Kim LâuChuyên viên0169355419 ntklau.phongdien@thuathienhue.gov.vn
103Phạm Công TínhChuyên viên0913156291 pctinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
104Nguyễn Văn TriểnChuyên viên0977608325 nvtrien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
105Hà Trung TrựcChuyên viên01669752477 httruc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
106Phan Văn LộcChuyên viên0914452025 httruc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
107Nguyễn Thị Phương ThảoChuyên viên0944618256 ntpthao.phongdien@thuathienhue.gov.vn
108Nguyễn Văn ChươngChuyên viên0912459128 nvchuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
109Trần Thị KhánhChuyên viên tthikhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
110Nguyễn HảiKế toán0935316926 nhaigd.phongdien@thuathienhue.gov.vn
111Trương Minh HảiKế toán0915549687 tmhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
112Phòng GDĐTĐại diện054.3551228 gddt.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Y tế
113Thái Văn LệTrưởng phòng0905584192 tvle.phongdien@thuathienhue.gov.vn
114Nguyễn Đức TuyênY sỹ0942597559 ndtuyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
115Nguyễn Thị Phương ChiCán sự0979025578 ntpchi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
116Phòng Y tếĐại diện054.3561411 yte.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Phòng Lao động Thương binh Xã hội huyện
117Nguyễn Văn LươngTrưởng phòng0983552382 nvluong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
118Nguyễn Đình NgọcPhó Trưởng phòng0913003657 ndngoc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
119Hồ Thị BéPhó Trưởng phòng0905893295 htbe.phongdien@thuathienhue.gov.vn
120Nguyễn Thị Minh HảiChuyên viên0981168779 ntmhai.phongdien
121Nguyễn Hoàng Ngọc MinhChuyên viên0905310982 nhnminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
122Nguyễn Thị Diệu ChiChuyên viên0979030545 ntdchi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
123Lê Thị Thùy LinhChuyên viên0906555828 lttlinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
124Dương Thị Thanh HuyềnChuyên viên0981168773 dtthuyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
125Lê Thị LanKế toán0981036039 ltlan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
126Nguyễn Công TưBảo vệ - tạp vụ0948587950 nctu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
127Hồ ThốngBảo vệ - tạp vụ0917857222 hthong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
128Phòng LĐTBXHĐại diện0234.3551233 ldtbxh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực
129Hồ Hữu PhúPhó Giám đốc0981989356 hhphu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
130Dương MinhChuyên viên0935291220 dminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
131Trần Minh TânChuyên viên0905022332 tmtan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
132Hoàng Ngọc HòaChuyên viên0948741505 hnhoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
133Hoàng Thị Thanh LoanChuyên viên0393607991 httloan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
134Trần Thị Hương GiangChuyên viên0914284546 tthgiang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
135Ngô Thanh HùngChuyên viên0935414745 nthung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
136Lê Ngọc PhúChuyên viên0937482989 lnphu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
137Nguyễn Viết ThắngChuyên viên0834900099 nvthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
138Nguyễn Đại NhuChuyên viên0914035301
139Ban Đầu tư Xây dựngĐại diện054.3551326 bdtxd.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Chi cục thuế
140Hồ Thị AnPhó Chi cục trưởng0981329248 htan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
141Chi cục thuếChuyên viên
142Diệp Hoài NguyênChuyên viên0988370360 dhnguyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Bảo hiểm Xã hội
143Nguyễn Thị Thùy LinhChuyên viên01225554486 nttlinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Công an
144Trần Hoài LinhPhó trưởng Công an0914196006
145Hoàng Thị NghĩaĐội phó đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH
146Lê Văn ThọChuyên viên0368331569 lvtho.phongdien@thuathienhue.gov.vn
147Nguyễn Minh BảoChuyên viên
148Cao Thị HảiChuyên viên0971371357
Chi nhánh Văn Phòng đăng ký đất đai
149Nguyễn Văn PhúPhó Giám đốc0905315296 nvphu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
150Hoàng Thế HùngChuyên viên0905090414 hthung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
151Nguyễn Công LựcChuyên viên01693645133 ncluc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
152Hồ Thị VânChuyên viên01225550709 htvan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
153Nguyễn Ngọc VĩnhChuyên viên01677701692 nnvinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
154Đoàn Thị Thanh HươngChuyên viên0982843191 dtthuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
155Phạm Thị Yến NhiChuyên viên01667373294 ptynhi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
156Nguyễn Thị Lan PhươngChuyên viên0978057545 ntlphuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
157Nguyễn Đình Duy LongChuyên viên0905251213 nddlong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
158Trần Công ThànhChuyên viên0979049002 tcthanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
159Nguyễn Thị Thu HằngChuyên viên0977236555 ntthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
160Lê Phan Cát LinhChuyên viên0379123596 lpclinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
161Nguyễn Thị Diệu TiênVăn thư01667366790 ntdtien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên
162Nguyễn Quang ThậnGiám đốc0913054960 nqthan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
163Võ Thành TâmPhó Giám đốc0907032397 vttam.phongdien@thuathienhue.gov.vn
164Nguyễn Công LụcPhó Giám đốc0975628186 nclucdn.phongdien@thuathienhue.gov.vn
165Nguyễn Thị Phương AnhChuyên viên0356173399 ntpanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
166Nguyễn Khoa QuânChuyên viên0973766127 nkquan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
167Trịnh Thị Hồng GấmChuyên viên01236000672 tthgam.phongdien@thuathienhue.gov.vn
168Đào Hữu MạnhChuyên viên0941347323 dhmanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
169Nguyễn Văn DuyênChuyên viên01689150087 nvduyen.phongdien@thuathienhue.gov.vn
170Lê Văn DũngChuyên viên0368444438 lvdung.phongdien@thuathienhue.gov.vn
171Phạm Thị Khánh TrangChuyên viên0905631441 ptktrang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
172Hồ Đăng QuýChuyên viên0916669953 hdquy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
173Nguyễn Thị ThuỷChuyên viên0397751349 nttthuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
174Đồng Thị NươngChuyên viên0973882980 dtnuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
175Lê Thị Minh ThuỷChuyên viên0918807019 ltmthuy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
176Lê Quốc PhongChuyên viên lqphong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
177Ngô Đình ChíChuyên viên ndchi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
178Diệp Quốc LinhChuyên viên0979098102 dqlinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
179Nguyễn Vạn HạnhChuyên viên0983144314 nvhanh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
180Nguyễn Thị Thu LýChuyên viên0905501000 nttly.phongdien@thuathienhue.gov.vn
181Phan Đình TuấnChuyên viên0986316157 pdtuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
182Trần Thị Yến NhiChuyên viên0979324576 ttynhi.phongdien@thuathienhue.gov.vn
183Hoàng MayChuyên viên hmay.phongdien@thuathienhue.gov.vn
184Hoàng Thị QuýChuyên viên htquy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
185Nguyễn Thị My NiChuyên viên0977473710 ntmni.phongdien@thuathienhue.gov.vn
186Trần Thị Kim ThoaChuyên viên0986470915 ttkthoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
187Nguyễn Văn SòngChuyên viên0946885141 nvsong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
188Trần Hữu PhongChuyên viên0833339959 thphong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
189Lê Thị Mộng ThườngChuyên viên0976218406 ltmthuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
190Trần Đình Quang VinhChuyên viên0973691959 tdquang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
191Phan Thị Hà MyChuyên viên0987306726 pthmy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
192Trần Nhật BìnhChuyên viên0902546054 tnbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
193Trung tâm DNĐại diện054.3751136 ttdn.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Trung tâm dịch vụ nông nghiệp
194Nguyễn Văn QuangGiám đốc0917732086 nvquang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
195Nguyễn Khoa ThắngPhó Giám đốc0918687600 nkthang.phongdien@thuathienhue.gov.vn
196Dương Thị Thu SươngChuyên viên0935316907 dttsuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
197Trần Thị Diệu TâmChuyên viên0777471007 ttttam.phongdien@thuathienhue.gov.vn
198Trần Thị Thúy VinhChuyên viên0906552589 tttvinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
199Trạm Khuyến nông-Lâm-NgưĐại diện
Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao
200Thái Ngọc ThuậnGiám đốc0816881977 tnthuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
201Trần Văn BốnChuyên viên0937960555 tvbon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
202Trương Thị Mỹ NyKế toán0948716264 tmny.phongdien@thuathienhue.gov.vn
203Nguyễn Khoa TiếuKỹ thuật viên0935412120 nktieu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
204Trần Ngọc MinhPhóng viên0935202576 tnminh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
205Trần Thị PhượngPhát thanh viên01236353619 ttphuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
206Đài phát thanh huyệnĐại diện
Trung tâm phát triển quỹ đất
207Trương Minh PhátPhó Giám đốc0914173052 tmphat.phongdien@thuathienhue.gov.vn
208Trung tâm PTQĐĐại diện054.3761918 ttptqd.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND Thị trấn
209Thái Ngọc ThảoChủ tịch UBND0981168545 tnthao.ttphongdien@thuathienhue.gov.vn
210Nguyễn Đăng LongPhó Chủ tịch UBND ndlong.ttphongdien@thuathienhue.gov.vn
211Nguyễn Khoa KhươngPhó Chủ tịch UBND nkkhuong.ttphongdien@thuathienhue.gov.vn
212UBND Thị trấn Phong ĐiềnĐại diện ttphongdien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Hải
213UBND xã Phong HảiĐại diện phonghai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Hòa
214UBND xã Điền HòaĐại diện dienhoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Chương
215UBND xã Phong ChươngĐại diện phongchuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Hiền
216UBND xã Phong HiềnĐại diện phonghien.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Bình
217UBND xã Phong BìnhĐại diện phongbinh.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Mỹ (SĐT: 054. 3553130 )
218UBND xã Phong MỹĐại diện phongmy.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Lộc
219UBND xã Điền LộcĐại diện dienloc.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Hòa
220UBND xã Phong HòaĐại diện phonghoa.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Sơn
221UBND xã Phong SơnĐại diện phongson.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Môn
222UBND xã Điền MônĐại diện dienmon.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Hải
223UBND xã Điền HảiĐại diện dienhai.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Xuân
224UBND xã Phong XuânĐại diện phongxuan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong Thu
225UBND xã Phong ThuĐại diện phongthu.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Điền Hương
226UBND xã Điền HươngĐại diện dienhuong.phongdien@thuathienhue.gov.vn
UBND xã Phong An
227UBND xã Phong AnĐại diện phongan.phongdien@thuathienhue.gov.vn
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 3.738.443
Hiện tại 3.589 khách