Tìm kiếm
Cải cách hành chính
Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND, công bố 36 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2587/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Ngày 05/11/ 2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2581/QĐ-UBND, công bố 05 TTHC chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã.
Ngày 05 tháng 11 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2580/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa lĩnh vực văn hóa và thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Ngày  05/11/2018, UBND tỉnh  ban hành Quyết định số 2588/QĐ-UBND, công bố 45 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tư pháp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của UBND cấp xã thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế. 
Ngày 12 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2262/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huế tỉnh Thừa Thiên Huế  
Ngày 10 tháng 10 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành Quyết định số 2235/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện
Hỏi:Đề nghị xem xét giải quyết thủ tục công nhận vợ Liệt sĩ tái giá được hưởng chế độ, chính sách của nhà nước  Người gửi: bà Phan Thị Gái, trú tại thôn Bồ Điền, xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế  
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 895.058
Hiện tại 150 khách