Tìm kiếm
Cải cách hành chính
Ngày 14/6/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1444/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính (TTHC) được sửa đổi, bổ sung (gồm 16 TTHC), hủy bỏ (04 TTHC) trong Lĩnh vực thành lập và hoạt động của Hợp tác xã thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế.  
Ngày 31/05/2019, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1334/QĐ-UBND công bố 02 TTHC bị bãi bỏ lĩnh vực An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.  
Ngày 06/5/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1104/QĐ-UBND công bố 18 TTHC được chuẩn hoá trong lĩnh vực Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (Sau đây gọi tắt là cấp huyện) áp dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế, bao gồm 03 lĩnh vực hoạt động với 18 TTHC; cụ thể như sau: Lĩnh vực Tài chính đầu tư (04 TTHC); Lĩnh vực Quản lý Tài sản công (13 TTHC); Lĩnh vực Quản lý Ngân sách (01 TTHC).   
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 707/QĐ-UBND về việc công bố các thủ tục hành chính liên thông thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Đăng ký kinh doanh và cơ quan Thuế cấp huyện về đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã và đăng ký mã số thuế trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.
Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Ngày 26/3/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 747/QĐ-UBND công bố 04 TTHC mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực lâm nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan cấp huyện.  
Ngày 20/03/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 706/QĐ-UBND công bố 04 TTHC được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Đầu tư xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.  
Ngày 12/12/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2892/QĐ-UBND, công bố 36 TTHC được chuẩn hóa trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện.
Các tin khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 955.076
Hiện tại 525 khách