Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Phong Điền phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,31% năm 2021
Ngày cập nhật 29/04/2021
Đồng chí Hoàng Văn Thái - UVTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện phát biểu tại cuộc họp

Sáng ngày 28/4, UBND huyện Phong Điền tổ chức họp Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo huyện để đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo năm 2020 và triển khai một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021. Đồng chí Hoàng Văn Thái – UVTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì cuộc họp.

Trong những năm qua, huyện Phong Điền đã có nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Năm 2020, tình hình kinh tế nước ta có nhiều biến động, đại dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng đã ảnh hưởng nặng nề đến đời sống của nhân dân, dưới sự chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, các địa phương và ý chí vươn lên của người dân, công tác giảm nghèo trên địa bàn huyện đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: có 218 hộ thoát nghèo; 55 hộ phát sinh nghèo; 05 hộ tái nghèo. Đến cuối năm 2020 thì trên địa bàn toàn huyện còn lại 1.120 hộ nghèo, tỷ lệ 3,83%; trong đó có 13 hộ nghèo dân tộc thiểu số, 801 hộ nghèo thuộc đối tượng BTXH, 07 hộ nghèo thuộc đối tượng chính sách CCCM. Năm 2021, huyện Phong Điền tiếp tục triển khai các giải pháp để thực hiện tốt công tác giảm nghèo với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 3,31%.

Để công tác giảm nghèo đạt kết quả như mong muốn, có tác động bền vững và tạo hiệu ứng tốt trong xã hội, huyện Phong Điền đã rà soát và thực hiện tốt các chính sách đối với người nghèo, hộ nghèo và hộ cận nghèo, như: năm 2020 đã giải ngân vốn vay cho 1.283 lượt hộ vay, với tổng kinh phí  57,38 tỷ đồng, nguồn vốn vay các hộ sử dụng đầu tư vào các mô hình phù hợp với từng địa phương và các hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo có nhu cầu và đủ điều kiện đều được vay vốn ưu đãi. Năm 2020 đã xây mới và sửa chữa là 85 nhà (xây mới: 63 nhà; sửa chữa 22 nhà); tổng kinh phí 2,614 tỷ đồng (Gồm có: xây dựng, sửa chữa nhà ở theo Quyết định 48/2014/QĐ-TTg: 35 nhà, với kinh phí 0,438 tỷ đồng và trong đó có 35 nhà được Dự án GCF hỗ trợ thêm với tổng kinh phí 1,309 tỷ đồng) .Có 1.713 người nghèo được cấp thẻ BHYT (tỷ lệ 100%), kinh phí 1.385 triệu đồng và 1.525 người cận nghèo cấp thẻ BHYT, kinh phí: 1.079 triệu đồng. Đặc biệt không chỉ khơi dòng để hộ nghèo - cận nghèo tiếp cận các tổ chức tín dụng để vay vốn với lãi suất ưu đãi, phát triển kinh tế hộ, xuất khẩu lao động, chính quyền địa phương và các ngành còn tham gia tư vấn, hỗ trợ thông tin, phối hợp với các cơ quan liên quan giúp hộ nghèo - cận nghèo lập và triển khai các dự án sử dụng vốn vay với lãi suất ưu đãi. Tổ chức nhiều đợt giới thiệu, tập huấn để người dân nắm bắt thông tin về giống mới, biện pháp canh tác tiên tiến. Trong đó tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, MTTQ, các đoàn thể và người dân thực hiện kế hoạch giảm nghèo; tạo việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; nhân rộng nhiều mô hình giảm nghèo bền vững.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hoàng Văn Thái - UVTV Huyện ủy - Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành cần triển khai các kế hoạch trọng tâm, thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2021. Tăng cường vai trò lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền, UBMTTQVN và các đoàn thể địa phương trong thực hiện công tác giảm nghèo; tiến hành rà soát, cân đối các loại quỹ đất ở, đất sản xuất để bố trí cho những hộ nghèo có nhu cầu đất ở, đất sản xuất để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống; lựa chọn, xây dựng các mô hình phát triển sản xuất phù hợp, hiệu quả, lợi thế của mỗi địa phương để nhân rộng, hỗ trợ hộ nghèo vay vốn đầu tư phát triển kinh tế, góp phần tăng thu nhập. Hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, cận nghèo với phương pháp: “hỗ trợ cần câu và cách câu cá, không nên hỗ trợ bằng con cá”. Các ngành được phân công các giải pháp cụ thể cần phối hợp với các địa phương, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của hộ nghèo dự kiến thoát nghèo để có giải pháp thích hợp, tạo động lực cho họ thoát nghèo. Huy động nguồn lực xã hội hưởng ứng “phong trào thi đua vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau” để giúp các hộ nghèo thụ hưởng các chính sách giảm nghèo và có điều kiện tiếp cận một cách tốt nhất các dịch vụ xã hội cơ bản trong cuộc sống. Các thành viên Ban chỉ đạo giảm nghèo phải thường xuyên bám sát địa bàn được phân công phụ trách để cùng địa phương  nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc để tháo gỡ và có những giải pháp trong việc giảm nghèo…

                                                                                           Mô hình kinh tế trang trại góp phần tăng thu nhập cho hộ nghèo

Văn Bốn (Trung tâm VHTT-TT huyện)
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 4.045.859
Hiện tại 236 khách