Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 49B vào đường Hương thôn xã Điền Hòa
Ngày cập nhật 17/10/2019

Ngày 17 tháng 10 năm 2019, đồng chí Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số: 2840/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng  công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 49B vào đường Hương thôn xã Điền Hòa, nội dung Quyết định như sau:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ Quốc lộ 49B vào đường Hương thôn xã Điền Hòa, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Đường giao thông từ Quốc lộ 49B vào đường Hương thôn xã Điền Hòa.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Điền Hòa.

3. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Công ty TNHH MTV tư vấn đầu tư xây dựng HQN.

 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại sản xuất và sinh hoạt cho nhân dân xã Điền Hòa. Hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật sớm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: 

 a. Xây dựng đoạn đường giao thông nông thôn loại B với các thông số:

- Chiều dài tuyến: 605m.

- Mặt cắt ngang nền đường: Bn=1,0m+5,0m+1,0m=7m.

- Độ dốc ngang mặt đường 2%; độ dốc ngang lề đường 3%.

- Kết cấu: Mặt đường bằng bê tông xi măng mác 250, dày 18cm, phía dưới lót tấm ni lông; nền và lề đường đáp đất đầm chặt K=0,95.

b. Công trình trên tuyến: Mở rộng 01 cống; xây dựng mới 05 cống tròn D600.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Điền Hòa, huyện Phong Điền.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 5.000m2.

8. Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp IV.

9. Tổng mức đầu tư:                       1.407.642.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng:                          1.161.000.000 đồng,

- Chi phí quản lý dự án:                          30.988.000 đồng,

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:           131.005.000 đồng,

- Chi phí khác:                                      17.618.000 đồng,

- Chi phí dự phòng:                               67.031.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Nhà nước, nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác.

11.  Thời gian thực hiện: 02 năm.

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND xã Điền Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.256 khách