Tìm kiếm

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Quay lại12345Xem tiếp
Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND huyện
Ngày cập nhật 01/10/2019

Căn cứ Chương trình công tác năm 2019 của UBND huyện; xét đề nghị của Văn phòng HĐND và UBND huyện. UBND huyện ban hành Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 với các nội dung chính sau:

STT

CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN/

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỈ ĐẠO

THỰC HIỆN

CƠ QUAN

CHỦ TRÌ

CƠ QUAN

PHỐI HỢP

THỜI GIAN THỰC HIỆN

SẢN PHẨM

 CÁC ĐỀ ÁN, KẾ HOẠCH, BÁO CÁO THEO NGÀNH, LĨNH VỰC

I.

Lĩnh vực kinh tế:

I.1- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn:

1

Đề án phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cây sen trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Phòng Kinh tế và Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn

Tuần 3

(tháng 8)

Đề án

I.2- Công tác đầu tư, xây dựng cơ bản, quy hoạch, và quản lý đô thị:

1

Quy hoạch chi tiết nghĩa trang, nghĩa địa Phong Sơn

Đ/c Trịnh Đức Hùng

UBND xã

 Phong Sơn

Phòng: Kinh tế và Hạ tầng, TN&MT

Tuần 4

(tháng 2)

Quy hoạch

2

Điểm quy hoạch trang trại các xã: Điền Hương, Phong Bình, thị trấn Phong Điền, Phong An, Phong Sơn, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Hải

UBND các xã

Phòng Nông nghiệp và PTNT

Quy hoạch

3

Quy hoạch chi tiết chỉnh trang các khu dân cư thị trấn Phong Điền

Đ/c Trịnh Đức Hùng

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

UBND thị trấn Phong Điền/

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Tuần 4

Quy hoạch

I.3- Quản lý tài nguyên và môi trường:

1

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý tài nguyên và khoáng sản trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng TN&MT

UBND các xã,

thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

2

Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phòng TN&MT

TTPTQĐ, các cơ quan, đơn vị có liên quan, UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 2)

Quyết định và Quy chế

3

Kế hoạch kiểm tra công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện năm 2019

Đ/c Hoàng Văn Thái

UBND các xã, thị trấn

Tuần 2

(Tháng 6)

Kế hoạch

4

Xây dựng Đề án tận thu, xử lý rác thải tại nguồn trên địa bàn huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng TN&MT

UBND các xã, thị trấn

Tuần 4

(tháng 3)

Kế hoạch

II. Lĩnh vực Văn hoá xã hội:

Phát triển giáo dục – đào tạo:

1

Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng để chuyển đổi vị trí đội ngũ viên chức theo vị trí việc làm năm 2019

Đ/c Hoàng Văn Thái

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Phòng nội vụ;

UBND các xã thị trấn

Tuần 3

(tháng 6)

Kế hoạch


CÁC NHIỆM VỤ TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO TRONG THÁNG 10 NĂM 2019

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CƠ QUAN THỰC HIỆN

CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN

GHI CHÚ

I

Lĩnh vực kinh tế

- Phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn

1

Tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020. Tiếp tục chỉ đạo thu hoạch diện tích sắn, đặc biệt diện tích thấp trũng để tránh thiệt hại do mưa lũ gây ra. Tiếp tục chỉ đạo trồng các loại rau màu vụ Đông; triển khai dự án, các mô hình sản xuất đảm bảo theo kế hoạch.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện

 

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tiếp tục rà soát, thực hiện nội dung Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện và kết luận của Thường trực HĐND huyện về Đề án tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp của huyện. Theo dõi, giám sát dịch bệnh gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh Dịch tả lợn Châu phi đang còn diễn ra trên địa bàn huyện; tiếp tục triển khai công tác tiêm phòng, tăng cường công tác kiểm dịch, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y động vật.

 

3

Tiến hành rà soát, hướng dẫn, đôn đốc các xã Điền Hòa, Phong Thu, Phong Mỹ tiến hành triển khai và hoàn thành các tiêu chí chưa đạt để phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2019.

 

4

Tiếp tục giám sát việc đăng ký nuôi trồng, khai thác thủy sản theo quy định của Luật Thủy sản và các văn bản có liên quan; triển khai hướng dẫn đăng ký, cấp phép nuôi cá lồng, bè và các đối tượng nuôi chủ lực thủy sản (tôm chân trắng, tôm sú, ...) trên địa bàn huyện. Thực hiện điều chỉnh quy hoạch thủy sản trên cát ven biển xã Phong Hải, đồng thời hoàn thiện đầu tư hạ tầng khu nuôi trồng thủy sản trên cát tập trung tại xã Điền Hương.

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

5

Hướng dẫn các HTX chuẩn bị các nội dung để tổng kết sản xuất kinh doanh, dịch vụ năm 2019 và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh năm 2020. Tổ chức rà soát, đánh giá các sản phẩm hoàn thiện, chuẩn hóa trong chương trình OCOP năm 2019.

Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

6

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng. Triển khai phương án giao đất cho người dân quản lý sử dụng sau khi được UBND tỉnh phê duyệt phương án giao rừng, đất rừng đối với 1.096 ha được chuyển giao; chỉ đạo thực hiện các thủ tục giải thể Quỹ  bảo vệ rừng cấp xã trên địa bàn huyện.

Hạt Kiểm lâm huyện/Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/UBND các xã liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

- Phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp

 

7

Triển khai thực hiện các hạng mục, nội dung khôi phục làng nghề truyền thống đệm bàng Phò Trạch.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

8

Tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu huyện Phong Điền năm 2019.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

9

Triển khai thực hiện Điểm tiểu thủ công nghiệp xã Phong Hiền, Điền Lộc và thị trấn Phong Điền.

UBND các xã, thị trấn; đơn vị có liên quan

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

- Công tác đầu tư, quản lý quy hoạch và xây dựng đô thị

10

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch chi tiết triển khai các quy hoạch chung đô thị Điền Lộc và thị trấn Phong Điền, quy hoạch phân khu các điểm dân cư đô thị mới Phong An.

Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực huyện/UBND các xã, thị trấn liên quan

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

11

Chỉ đạo đẩy nhanh các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị đầu tư các công trình khởi công mới năm 2020 hoàn thành trước ngày 30/10/2019 theo quy định. Chỉ đạo Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện, các Chủ đầu tư khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đặc biệt là các công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia và đầu tư công của tỉnh.

Các Chủ đầu tư

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

12

Triển khai công tác chuẩn bị đầu tư Hạ tầng khu dân cư xen ghép Tân Bình, xã Phong Bình nhằm tạo quỹ đất ở cho bà con khu Tân Bình.

UBND xã Phong Bình

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

- Phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch, trật tự giao thông

13

Tổ chức thi công và đi vào hoạt đông đèn tín hiệu tại ngã tư Hòa Mỹ.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

14

Tổ chức rà soát và phối hợp với Sở GTVT xử lý các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông trên các tuyến đường Tỉnh.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

15

Tiếp tục triển khai kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh khai thác chợ.

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

16

Tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển du lịch của huyện (du lịch sinh thái tại xã Phong Mỹ, du lịch biển tại xã Điền Lộc)

Phòng Văn hóa – Thông tin

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

- Lĩnh vực quản lý tài nguyên và môi trường

17

Tiếp tục triển khai điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phong Điền.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

18

Thẩm định phương án Dồn điền, đổi thửa HTX Trạch Phổ, xã Phong Hòa.

 

19

Lập Kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phong Điền.

 

 

20

Tiếp tục tổ chức kiểm tra tình hình khai thác khoáng sản cát sỏi và đất san lấp mặt bằng trên địa bàn huyện.

 

 

21

Tiếp tục thực hiện phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Chống rác thải nhựa” và “Nói không với túi ni lông sử dụng 01 lần” năm 2019 trên địa bàn huyện.

Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

22

Chỉ đạo tổ chức tiếp nhận diện tích 1096,5 ha do UBND tỉnh chuyển giao.

Các Phòng: NN&PTNT, TN&MT

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

23

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất năm 2019 và chuẩn bị quỹ đất đấu giá năm 2020

TTPTQĐ huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

24

Chỉ đạo triển khai công tác giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn; đường dây 500kV Quảng Trạch – Dốc Sỏi; Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Phong Điền – Viglacera.

Phòng TN&MT, TTPTQĐ huyện

Đ/c Nguyễn Văn Bình

 

 

II

Lĩnh vực văn hóa xã hội

- Phát triển giáo dục và đào tạo

1

Xây dựng Kế hoạch tuyển dụng giáo viên các trường thiếu biên chế năm học 2019-2020.

Phòng Giáo dục và Đào tạo

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

2

Chỉ đạo công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia năm 2019.

 

 

- Phát triển y tế

3

Tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra liên ngành bảo đảm an toàn thực phẩm; theo dõi, giám sát các loại bệnh dịch trên địa bàn huyện để xử lý kịp thời, không để dịch lan rộng và gây ra tử vong; đặc biệt dịch cúm A(H1N1), A(H5N1), A(H7N9) dịch sởi, sốt xuất huyết và dịch tiêu chảy cấp nguy hiểm, sốt phát ban, bệnh tay chân miệng, bệnh quai bị, thủy đậu...

Phòng Y tế

 

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

         - Phát triển văn hóa, thông tin, thể dục thể thao

4

Chỉ đạo phúc tra các đơn vị để đề nghị công nhận và công nhận lại đơn vị đạt chuẩn văn hóa các giai đoạn. Tiếp tục chỉ đạo thẩm định và phê duyệt  quy ước văn hóa của các Thôn, Bản, Tổ dân phố theo Quyết định 22/2018/QĐ-TTg.

Phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm VH-TT và thể thao huyện

 

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

             - Chính sách xã hội, lao động việc làm, an sinh xã hội

5

Tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và tư vấn xuất khẩu lao động năm 2019.

Phòng Lao động Thương binh và Xã hội

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

 

6

Chỉ đạo điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2019.

 

 

III

Lĩnh vực Quốc phòng-an ninh

1

Tổ chức họp hội đồng nghĩa vụ quân sự và thực hiện công tác tuyển quân năm 2020; rà soát, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 4 chưa bồi dưỡng.

Ban Chỉ huy Quân sự huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Tăng cường triển khai các biện pháp phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội,  nhất là phòng ngừa tội phạm trộm cắp, đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông.

Công an huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

IV

Xây dựng chính quyền và tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa

1

Triển khai thực hiện Dự án hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về ĐGHC trên địa bàn huyện và Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc xác định lại địa giới hành chính giữa tỉnh Thừa Thiên Huế và tỉnh Quảng Trị.

Phòng Nội vụ/ Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

2

Chỉ đạo Hội người mù huyện chuẩn bị các nội dung để tiến hành Đại hội Hội Người mù huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2018-2023.

 

Phòng Nội vụ

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

3

Ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý, sử dụng cơ sở nhà, đất tại UBND xã Phong Xuân.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

4

Triển khai thanh tra trách nhiệm tại UBND xã Phong Hòa, UBND xã Phong Hiền.

Thanh tra huyện

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

5

Báo cáo thực hiện Kết luận số 252-KL/TU ngày 15/8/2019 của Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình công tác cải cách Tư pháp năm 2019 và chương trình công tác năm 2020; Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019; triển khai Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực hiện chương trình Quốc gia về đăng ký thống kê hộ tịch giai đoạn 2017-2024.

Phòng Tư pháp

Đ/c Trịnh Đức Hùng

 

 

 

6

Tổ chức đánh giá nội bộ năm 2019 về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại huyện và các xã, thị trấn.

Văn phòng HĐND và UBND huyện

Đ/c Hoàng Văn Thái

 

 

               
 

 


Căn cứ Chương trình công tác tháng 10 năm 2019 của UBND huyện, yêu cầu các đồng chí thành viên UBND huyện theo dõi lĩnh vực phụ trách thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo cơ quan, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình tổ chức thực hiện, Chương trình công tác cụ thể hàng tuần sẽ được bổ sung, điều chỉnh kịp thời để đáp ứng tốt công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện.

 

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 5.629.534
Hiện tại 5.700 khách