Tìm kiếm

TIẾN ĐỘ XỬ LÝ HỒ SƠ TTHC

 
 

Chung nhan Tin Nhiem Mang

Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phong Sơn, huyện Phong Điền đến năm 2020
Ngày cập nhật 25/03/2019

 

Ngày 18 tháng 3 năm 2019, đồng chí Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số: 1206/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phong Sơn, huyện Phong Điền đến năm 2020, nội dung Quyết định như sau:

 

          Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Phong Sơn, huyện Phong Điền đến năm 2020 với nội dung như sau:

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích 922,46m2 thuộc các thửa đất số 3, 4, 7, 11 (tờ bản đồ  số 18) thuộc thôn Hiền Sỹ từ quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác (BHK) thành quy hoạch đất ở nông thôn (ONT) để phục vụ cho phát triển quỹ đất bán đấu giá quyền sử dụng đất ở.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích 35.654,93m2 thuộc các thửa đất số 41, 44, 45, 69, 70, 71, 75, 103, 105, 106, 107, 124, 125, 130, 131, 133, 154, 155, 157, 162, 163, 180, 181, 182, 183, 188 (tờ bản đồ số 84) thuộc thôn Thanh Tân từ quy hoạch đất trồng cây hàng năm khác (BHK), đất trồng cây lâu năm (CLN), đất rừng trồng sản xuất (RST) và đất trồng lúa (LUC) thành đất ở nông thôn (ONT) để phục vụ cho việc tạo quỹ đất bố trí tái định cư của dự án đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn.

- Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đối với diện tích 2600m2 thuộc các thửa đất số 99, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 153 (tờ bản đồ số 58) thuộc thôn Công Thành từ quy hoạch đất ở nông thôn (ONT) thành đất cơ sở sản xuất kinh doanh (SKC) để phục vụ cho việc xây dựng cơ sở tinh chế và trưng bày sản phẩm nông sản cây dược liệu.

Điều 2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 5880/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2013 của UBND huyện Phong Điền.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng, Trưởng phòng Tài nguyên – Môi trường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã Phong Sơn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Văn phòng HĐND&UBND
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 7.641.040
Hiện tại 6.010 khách