Tìm kiếm
về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Điền Môn
Ngày cập nhật 19/11/2018

Ngày 30/10/2018, đồng chí Trịnh Đức Hùng – Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Quyết định số 5420/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng  công trình Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Điền Môn, theo quyết định:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Điền Môn, với các nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Hội trường kết hợp nhà văn hóa xã Điền Môn.

2. Chủ đầu tư: UBND xã Điền Môn.

3. Tổ chức lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật: Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng và Thương mại Nhật Thu.

 4. Mục tiêu đầu tư xây dựng: Nhằm đáp ứng nhu cầu hội họp và sinh hoạt văn hóa cho nhân dân xã Điền Môn. Hoàn chỉnh hạ tầng sớm xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới.

5. Nội dung và quy mô đầu tư: 

Xây mới hội trường đa năng 150 chổ ngồi kết hợp nhà văn hóa xã Điền Môn với tổng diện tích xây dựng 305,8m2 kết cấu chịu lực chính như móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép mác 250, móng tường xây bờ lô mác 75, tường nhà xây gạch bê tông; tường trong và ngoài nhà trát vữa mác 75, sơn 3 nước hoàn thiện; nền nhà lát gạch granit 60x60cm, khu vệ sinh lát gạch granit chống trượt 30x30cm và đóng trần bằng tấm thạch cao tiêu âm đục lổ, khung nổi; mái nhà lợp ngói Hạ Long 22 viên/m2, hệ thống cửa uPVC kính 6,38mm. 

Hệ thống điện chiếu sáng, cấp thoát nước, phòng cháy chữa cháy và mạng internet nội bộ hoàn thiện.  Hệ thống bàn ghế bằng gỗ, âm thanh đáp ứng nhu cầu sử dụng.

6. Địa điểm xây dựng: Xã Điền Môn, huyện Phong Điền.

7. Diện tích sử dụng đất: Khoảng 500m2.

8. Loại và cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp III.

9. Tổng mức đầu tư:                       3.000.000.000 đồng, trong đó:

- Chi phí xây dựng:                          2.113.345.000 đồng,

- Chi phí thiết bị:                                 395.245.000 đồng,

- Chi phí quản lý dự án:                         74.847.000 đồng,

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:          256.224.000 đồng,

- Chi phí khác:                                    111.377.000 đồng,

- Chi phí dự phòng:                               48.962.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách Trung ương: 2.500.000.000 đồng; phần còn lại đối ứng từ Ngân sách huyện, xã, nhân dân đóng góp và huy động hợp pháp khác.

11.  Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020.

          12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư ký kết hợp đồng với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện hoặc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành quy định tại Khoản 5 Điều 17 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP để thực hiện quản lý dự án.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng các phòng: Tài chính-Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và PTNT, Văn hóa và Thông tin; Chủ tịch UBND xã Điền Môn và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Văn phòng HĐND&UBND huyện
Tin Khác
Xem tin theo ngày  
Thống kê truy cập
Tổng truy cập 1.991.582
Hiện tại 49 khách